Hoppa över navigering

Ta hand om bonden

Via LPA:s projekt Ta hand om bonden får du som är lantbruksföretagare avgiftsfri och förtroendefull hjälp när din mentala energi eller dina ekonomiska resurser är hårt prövade.

Hjälpen börjar när du får kontakt med en projektarbetare. Ju tidigare du söker hjälp, desto lättare är det att reda ut saker och ting. Du är den viktigaste resursen i ditt företag, så ta hand om dig själv och agera i tid. Du kan ta kontakt även i fråga om småsaker. Det är ingen vits att vänta tills du står inför en krissituation.

Vi hjälper dig att reda ut din situation som en helhet och vi lyssnar till dig. Tillsammans med dig försöker vi hitta metoder så att du klarar dig, bland annat stöd så att du orkar i svåra familjesituationer, lantbruksföretagandets utmaningar samt ekonomiska problem. Vid behov hänvisar vi dig till andra experttjänster.

Du har möjlighet att ansöka om en köptjänstförbindelse värd 500 euro från projektet. Du kan använda den för att köpa experttjänster som hjälper dig att orka psykiskt (bl.a. terapi och arbetshandledning) eller för annan experthjälp som hjälper dig att orka. Köptjänstförbindelsen är alltid personlig.

Som ett led i projektet samlar vi landsbygdsaktörer och intressentgrupper till samarbete enligt modellen för tidigt ingripande. Syftet med samarbetet är att stödja lantbruksföretagares arbetsförmåga och arbetshälsa.

Ta hand om bonden-projektarbetarna och projektarbetarna inom landskapens välbefinnandeprojekt hittar du här: Projektets kontaktuppgifter.

Köptjänstförbindelse

Som lantbruksföretagare kan du ansöka om en köptjänstförbindelse på högst 500 euro från LPA:s projekt Ta hand om bonden för experttjänster, om du befinner dig i en utmanande livssituation och känner att du är moti-verad att söka hjälp. Syftet med tjänsterna är framför allt att lindra den belastning som den utmanande situationen medför.

Du kan få en förbindelse för

 • stöd som hjälper dig att orka psykiskt
 • annan experthjälp som hjälper dig att orka, t.ex. hjälp för att få skuldrådgivning eller motsvarande.

Ansökan om och användning av köptjänstförbindelser

 1. Ta kontakt med en projektarbetare

  Ring eller skicka e-post till projektarbetaren. Kom överens om tidpunkten för ett möte.

 2. Möte och ifyllande av ansökan

  Projektarbetaren hjälper dig att fundera på olika metoder och tjänster som kan underlätta din situation. När ni kommer fram till att en köptjänstförbindelse är en metod som kan hjälpa dig fyller ni i ansökan. Beskriv din situation kortfattat men ändå så att ansökan ger en uppfattning om din situation.

  Projektarbetaren skriver sin rekommendation i ansökan. Redan i detta skede är det bra att fundera vilken serviceproducent du ska välja (som terapeut, arbetshandledare, ekonomirådgivare eller jurist). Du kan skriva in serviceproducentens namn i ansökan.

 3. Projektarbetaren skickar den undertecknade ansökan till LPA

  Projektarbetaren ser till att ansökan skickas till LPA.

 4. LPA handlägger ansökan och postar förbindelsen till dig

  Det räcker i allmänhet några dagar, högst en vecka, att handlägga ansökan om köptjänstförbindelse, om vi inte behöver några tilläggsuppgifter till ansökan.

  Du får förbindelsen hem med posten.

  Förbindelsen gäller en viss tid, som nämns i förbindelsen. Använd förbindelsen inom denna tid.

  På förbindelsens baksida finns faktureringsanvisningar för serviceproducenten.

 5. Använd tjänsten

  Välj serviceproducent senast när du får köptjänstförbindelsen från LPA. Du kan fråga projektarbetaren om tips. Det är dock bra att känna till serviceproducenten redan då du ansöker. Då kan du använda förbindelsen genast när du får den.

  Den serviceproducent du väljer ska ha FO-nummer och höra till förskottsuppbördsregistret. Med en förbindelse kan du skaffa tjänster från endast en serviceproducent. Ta med dig köptjänstförbindelsen i original första gången till det företag eller den företagare vars tjänster du köper.

  LPA betalar priset för tjänsterna utan moms (högst 500 euro) och du betalar momsen. Om tjänsterna kostar mer än 500 euro, svarar du för den överskjutande delen.

Kriterier för köptjänstförbindelser

 • Också andra familjemedlemmar som ansvarar för lantbruksföretaget och dess ekonomi har möjlighet att få en köptjänstförbindelse.
 • Om de utmaningar som du står inför är komplexa och behovet av experthjälp fortsätter, kan du ansöka om en köptjänstförbindelse till. Du kan få den för antingen samma tjänster som eller andra tjänster än den första förbindelsen beviljades för. Även för ansökan om den andra förbindelsen behövs projektarbetarens rekommendation. Vardera förbindelsens värde är högst 500 euro.
 • Du ska använda köptjänstförbindelsen inom den tid den är i kraft (3-4 mån). Om du emellertid får ett förhinder som gör att du inte hinner använda förbindelsen medan den är i kraft, kan du ansöka om förlängning. Du kan ansöka om förlängning antingen skriftligen eller muntligen genom att motivera varför du behöver förlängning och berätta hur lång förlängning som behövs. Kom ihåg att ansöka om förlängning innan förbindelsen har upphört att gälla. Om du beviljas förlängning får du en skriftlig bekräftelse på detta till den postadress du meddelat. Också den här förlängningsbekräftelsen ska lämnas till serviceproducenten genast följande gång du träffar denna efter att förlängningen beviljats.

För vilka situationer beviljas inte förbindelser?

 • En förbindelse för att du ska orka psykiskt beviljas inte för till exempel fysioterapi, massage eller allmänläkarkostnader.
 • En förbindelse som beviljats för att hjälpa dig att orka kan inte användas för att betala avbytarservice eller andra räkningar. Den kan inte användas för att köpa skatteplanering, investeringsplanering eller arvsskatteplanering. Den beviljas inte heller för lösning av tvister av något som helst slag.
 • Förbindelser beviljas i regel inte minderåriga barn.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig