Hoppa över navigering

Nätverket Ta hand om bonden

Modellen för tidigt ingripande garanterar att du får den hjälp och det stöd du behöver när dina egna krafter inte räcker till. Flera av lantbrukets intressentgrupper har förbundit sig till modellen som samordnas av oss. Tillsammans bildar vi nätverket Ta hand om bonden.

LPA:s nätverk Ta hand om bonden effektiviserar den verksamhet som hjälper lantbruksföretagare att orka i arbetet. Verksamhetssättet som baserar sig på samarbetsavtal stärker stödnätverkets arbete och gör LPA:s verksamhet för tidigt ingripande till en permanent del av arbetet för att lantbruksföretagarna ska må bra.

Alla aktörer som samarbetar med lantbruksföretagare kan ansluta sig till nätverket, till exempel rådgivare, inspektörer, veterinärer och företag. Genom avtalet förbinder de sig att i sitt arbete främja verksamhet enligt modellen för tidigt ingripande och får utbildning för den.

Målet är att alla som i sitt arbete träffar lantbruksföretagare vid behov ska våga fråga hur företagaren orkar eller om sådant som hotar verksamheten på gården när de upptäcker problem och hänvisa lantbruksföretagaren till hjälp. Verksamheten baserar sig på absolut förtroendefulla möten. När bonden söker hjälp sker det alltid i samförstånd och bara med bondens samtycke.

Du kan läsa mer om modellen för tidigt ingripande i handboken Vi tar hand om bonden – redskap för tidigt ingripande.

Kontaktuppgifter till de anställda vid projektet finns under Projektets kontaktuppgifter och finskspråkiga projektarbetare på den finska sidan Projektin yhteystiedot. En lista på olika organisationer som man kan kontakta för att få hjälp finns på den finska sidan Mistä apua?

Tidigt ingripande är att bry sig om

Det finns hjälp och stöd för allas behov. Att ta emot hjälp betyder inte att du misslyckats, utan att du förmår hitta lösningar.

Tidigt ingripande styrs av fyra regler:

  1. Förtroende, respekt och finkänslighet är ledande principer för samtalet
  2. Man kommer överens om fortsatta åtgärder i samförstånd
  3. Bonden hänvisas till hjälp som lämpar sig i situationen
  4. Uppföljningen säkerställs.

Vem som helst kan hjälpa

Ta modigt upp saken till diskussion om du märker att någon i din närmaste krets har problem med att orka. Vem som helst kan ta upp saken: en familjemedlem, vän, granne, en annan lantbruksföretagare, en person med anknytning till verksamheten på gården eller en samarbetspartner, till exempel en avbytare eller lantbruksrådgivare.

Handboken Vi tar hand om bonden – redskap för tidigt ingripande ger praktiska råd om hur du kan föra saker på tal.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig