Hoppa över navigering

Överlåtelse av kontaktuppgifter till medarbetare inom projektet Ta hand om bonden eller till en samordnare för arbetsförmågan

Användning av kontaktuppgifter och samtycke

LPA har per telefon kommit överens med dig om att ditt namn och ditt telefonnummer får ges åt medarbetare inom projektet Ta hand om bonden eller samordnaren för arbetsförmågan, så att han eller hon kan kontakta dig genom att ringa dig direkt. En projektmedarbetare inom projektet Ta hand om bonden eller samordnaren för arbetsförmågan kontaktar dig för att berätta mer om vilka tjänster som erbjuds.

Eftersom du ursprungligen gav ditt namn, telefonnummer, din adress och din e-postadress till LPA i ett annat syfte, till exempel för skötseln av ett pågående försäkrings- eller förmånsärende, behöver LPA ditt samtycke för att få överlåta uppgifterna.

Utifrån ditt samtycke meddelar den som handlägger ditt försäkrings- eller förmånsärende vid LPA ditt namn och dina kontaktuppgifter till LPA:s enhet för arbetsförmåga som överlåter namn, telefonnummer, adress och e-postadress vidare till en medarbetare inom projektet Ta hand om bonden eller samordnaren för arbetsförmågan. LPA:s enhet för arbetsförmåga behöver även dina övriga kontaktuppgifter för att kunna skicka dig information om behandlingen av dina personuppgifter.

Återkallelse av samtycke

Om du ändrar dig och inte vill att ditt namn och ditt telefonnummer ska meddelas till en medarbetare inom projektet Ta hand om bonden eller samordnaren för arbetsförmågan eller att han eller hon ska ringa dig kan du återkalla ditt samtycke innan uppgifterna har överlåtits eller medarbetaren har kontaktat dig. Du kan också meddela detta genom att kontakta LPA:s enhet för arbetsförmåga.

Om du ändrar dig och inte vill att den som handlägger ditt försäkrings- eller förmånsärende meddelar ditt namn och dina kontaktuppgifter till LPA:s enhet för arbetsförmåga kan du återkalla ditt samtycke genom att meddela detta till den person som du lämnade ditt samtycke till innan han eller hon har överlåtit ditt namn och dina kontaktuppgifter till LPA:s enhet för arbetsförmåga.

Förvaring av uppgifter

Medarbetaren inom projektet Ta hand om bonden eller samordnaren för arbetsförmågan förstör uppgifterna när han eller hon inte längre behöver dem för att sköta ditt ärende. Om du beslutar att du inte vill anlita tjänsterna förstörs dina uppgifter genast. I övriga fall bevarar handläggaren uppgifterna så länge som du anlitar tjänsterna.

LPA:s enhet för arbetsförmåga bevarar ditt namn, telefonnummer, din adress och din e-postadress liksom informationen om ditt samtycke till överlåtelse av kontaktuppgifterna i två år.

Överlåtelse av andra uppgifter hos LPA

LPA kan inte överlåta uppgifter eller handlingar om dig gällande ett försäkrings- eller förmånsärende som LPA handlägger utan att du har gett ditt samtycke eller en fullmakt.

Information om behandlingen av personuppgifter

Du har redan tidigare i samband med ett försäkrings- eller förmånsärende som behandlas hos LPA informerats om att LPA behandlar personuppgifter så som EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) förutsätter. LPA är registeransvarig för personuppgifter som du lämnar till LPA.

Det finns information om behandlingen av personuppgifter hos LPA, dina rättigheter i anslutning till behandlingen samt om hur du kan kontakta LPA:s dataansvarig på LPA:s webbplats lpa.fi/dataskydd.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig