Hoppa över navigering

Inköpsreskontra

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Petri Toponen
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2225 

Processens namn 

Processen Approval inköpsreskontra 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Betalning av ersättningar för vikariehjälp till renskötare på grundval av lagen om vikariehjälp för renskötare. Betalning av s.k. arbetshälsopengar på grundval av statsbudgeten, där ett anslag beviljats för att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete. 

I registret behandlas även fakturor från företag, men dessa fakturor innehåller inte personuppgifter. 

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

  • LPA:s kunder 

 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

  • personuppgifter  
  • uppgifter om ersättning 

 Personuppgifter om den registrerade 

Beslut om ersättning för vikariehjälp till renskötare. Besluten innehåller: 

  • namnet på mottagaren av ersättning för vikariehjälp 
  • FO-nummer 
  • adressuppgifter 
  • uppgifter om kontonummer  
  • tid för vilken vikariehjälp betalas  

Fakturor som baserar sig på en köptjänstförbindelse för lantbruksföretagare.  Fakturorna innehåller: 

  • mottagarens namn 
  • födelsedatum eller personbeteckning (i regel strävar man efter att endast tjänstemottagarens namn och tjänsteavtalets nummer ska synas på fakturan). 

Regelmässiga uppgiftskällor 

De beslut om ersättning för vikariehjälp till renskötare som LPA:s enhet för avbytarservice skickar från processen Vikariehjälp för renskötare och de fakturor som serviceproducenterna skickar från processen Ta hand om bonden i samband med köptjänstförbindelser. 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Uppgifter lämnas genom betalningsöverföring till banken för betalning av ersättningen för vikariehjälp eller köptjänstförbindelsen till serviceproducentens bankkonto. 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter översänds inte. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig