Ohita valikko

Ostoreskontra

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Petri Toponen
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2225 

Prosessin nimi 

Approval ostoreskontra prosessi 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Poronhoitajien sijaisapukorvausten maksaminen, perustuu lakiin poronhoitajien sijaisavusta. Hyvinvointirahojen maksaminen, perustuu Suomen valtion talousarvioon, jossa on myönnetty määräraha maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen. 

Rekisterissä käsitellään tämän lisäksi yrityksien lähettämiä laskuja, joissa viitekentissä voi olla Melan palveluntilaajien ja laskuttajien nimiä.

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

  • Melan asiakkaat 

 Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

  • henkilötiedot  
  • korvauksen tiedot 

 Rekisteröidyn henkilötiedot 

Poronhoitajien sijaisapukorvauspäätökset, joissa tietoina: 

  • sijaisapukorvauksen saajan nimi 
  • y-tunnus 
  • osoitetiedot 
  • tilinumerotiedot  
  • ajankohta, jolta sijaisapu maksetaan  

Maatalousyrittäjien ostopalvelusitoumukseen perustuvat laskut. Laskuilla näkyy tiedot: 

  • saajan nimi 
  • syntymäaika tai palveluntuottajan laittamana henkilötunnus (pääsääntöisesti pyritään siihen, että laskulla näkyy ainoastaan palvelunsaajan nimi ja palvelusopimuksen numero) 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Melan lomitusyksikön lähettämät poronhoitajien sijaisapukorvauspäätökset Poronhoitajien sijaisapuprosessista ja palveluntuottajien lähettämät ostopalvelusitoumusta koskevat laskut Välitä_viljelijästä prosessista. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Tietoja luovutetaan maksunsiirron kautta pankkiin sijaisapukorvauksen tai ostopalvelusitoumuksen maksamiseksi palvelun tuottajan pankkitilille. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö