LFÖPL-arbetsinkomsten
Jag, avbytare?
Årsinformation till pensionstagare och pensionsutbetalningsdagarna 2019
Uppföljning
LPA idag 3/2015
Avbytarring
Kortfimer om att orka (dvd)
Filmen innehåller fem berättelser om riskmoment för jordbrukare vad gäller det psykiska välbefinnandet och om metoder att orka arbeta och klara sig vidare. Längd ca 30 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Stipendiegivarens anmälan
Systemet med avträdelsestöd upphör efter 2018
LPA har i år postat pensionsutdrag till försäkrade födda i januari–april
Fall inte ner! 11/2014
Faktakort om arbete på hög höjd
Att söka försäkring
Efter vem betalas ersättning
När gå i pension?
Säkerhet för barn
Skadefall före 1.1.2016
Räknare
Samtidigt också lönearbete eller FöPL-företagare?
Förvärvsinkomstgräns 5/2015
Förvärvsinkomstgräns för personer med avträdelsestöd
LPA deltar i utställningen Lepaa 2018
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – mjölkkor (2751r)
Öppna
Jarno Brandt är den bästa lantbruksavbytaren i Finland
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Andra indirekta kostnader
OFLA-rehabiliteringskurser
Understödd semester
LPA idag 1/2016
Sökning av serviceproducenter
Skydda ditt ofödda barn 3/2010
Kostnader
Tillsyn över de stipendier som anmälts till LPA under 2016
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Familjemedlemmar som sommarjobbar på gården behöver försäkring
Kommunsammanslagningar påverkar avbytarservicen först 2014
Hur invalidpensionen bestäms
LPA-trygghet för lantbruksföretagare redan i 50 år
Skyddsskodon
Företag i svårigheter
Statistik
Evenemangskalender för hälsa och välmående
Försäkringsvillkor
Trygghet från LPA – Arbetslivspension 2/2018
Ålderspensionsräknare2017
Ansökan om avträdelsestöd, AVSTÖ-2015 (5028r)
Öppna
Ansökan om ålderspension (ETK/Kela 7001r)
Öppna
Avträdarens förbindelser
Obligatorisk försäkring
LPA idag 4/2013
Arbeten och arbetsmetoder vid skötsel av andra husdjur (2605r)
Öppna
Stipendiatarbete som utförts 2017 kan fortfarande försäkras
Trygghet från LPA – Partiell förtida ålderspension 2/2018
Ville
Vikariehjälpsavgift
Exempel
Granska dina uppgifter
LPA idag 4/2018
Val av åtgärder
Ansökningstiden för LPA:s arbetarskyddsstipendier går ut den 30 september
Före en avbytartjänst
Kalendern (dvd)
Kalendern är en undervisningsfilm som skildrar lantbruksföretagarnas arbete och familjemedlemmarnas inbördes relationer. Hur påverkas arbetet och säkerheten av vardagsproblem? Främst vill filmen väcka tankar om lantbruksföretagarnas psykiska välbefinnande. Längd ca 30 min. Dvd:n innehåller dessutom filmen Den andra sommaren, längd ca 15 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Att söka stipendium
LPA idag 4/2017
Pusta ut en stund – Avbytarservice för pälsdjursuppfödare 1/2019
Lantbruksföretagarna gav avbytarservicen betyget 8
Kontrollera ditt pensionsutdrag via webben
Arbete under rehabilitering
Att söka familjepension
Personlig skyddsutrustning
Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst (2712r)
Öppna
Grupplivförsäkring
Flera stipendier
Undersökningar
Meddelande om den frivilliga OFLA-försäkringen
Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Menersättningen till män ändras enligt EU-domstolens beslut
Pensionsförsäkring
LFÖPL-försäkringspremien
Vid en arbetsskada
Utomstående arbetskraft
Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
Flytgödsel kan döda 6/2012
Tjänster som ingår
LPA finns med på KoneAgria 12–14 oktober
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
LPA idag 2/2014
Vd Huotari: Viktigt att sörja för lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Pensionen börjar
SLC är nu med i nätverket Ta hand om bonden
Skyddsglasögon
Försäkringsnumret behövs för ansökan om semester
Giftighet
Bilaga till försäkringsansökan för aktiebolag (4520r)
Öppna
Avträdelsestödsbroschyrer
LPA fått erkännande som en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser
Faktureringen av läkemedel som ordinerats på grund av olycksfall och yrkessjukdomar ändras
I januari 2015 ett kort avbrott i utbetalningen av enskilda olycksfallsersättningar
Anvisningar för att söka efterlevandepension (3005r)

Anvisningarna gäller blanketten för efterlevandepension (7004r)

Öppna
Avträdelsestödets storlek
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Dagpenningsräknare
Försäkringspremier kan betalas i förskott för år 2014
etjanster
Lantbruksföretagare får snart sina LFÖPL-fakturor som förfaller i oktober
Faktureringen av läkemedelsköp vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Johanna
Vikariehjälp
Deltidsföretagare
Kontrollera ditt pensionsutdrag
Försäkringspremier kan betalas i förskott för 2019
Bedömning och identifiering av faror
Nyheter och pressmeddelanden
Arbetarskydd
LPA har öppnat nya webbsidor
Bondgårdsspelet
LPA-trygghet för stipendiater 2/2019
Skickas till stipendiater som bilaga till försäkringsbeslutet. Broschyren kan inte beställas utan bara öppnas.
Man måste först själv betala läkemedel vid arbetsskador från 1.1.2017
LPA idag 3/2014
Länkar
Utbetalning och beskattning
Andra ersättningar
Arbetshälsoteamets kontaktuppgifter
Information till avbytarserviceföretagare om själv ordnad avbytarservice 1/2018
LPA-sjukdagpenning
Kostnader
Svar på vanliga frågor
Begäran om kontroll av personuppgifter
Projektets kontaktuppgifter
Lagändring medfört förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Stipendiebeloppet och hur arbetsinkomsten bestäms
Föremål som ersätts
LPA idag 3/2017
Utmanande förändringar
Heli
LPA effektiverade sin verksamhet – snabbare behandling gav nöjdare kunder
Ändringarna i avträdelsestödet 2013 och 2014 godkända
Invalidpension
LPA-trygghet i 50 år!
Videor om personlig skyddsutrustning
LPA idag 4/2015
Yrkessjukdom
Mela's web pages in English are published
Pensions- och försäkringsbroschyrer
Stipendiat, din LFÖPL-försäkringsfaktura kommer snart
Det här bör du veta om det villkorliga beslutet 1/2019
Två månaders övergångstid i lagen om avträdelsestöd
Ansökan om barnpension (ETK/Kela 7005r)
Öppna
Att avstå från renhushållning
Elektroniskt pensionsutdrag
Värderingar, attityder och motivation
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)
Öppna
Vägbeskrivning
Vikariehjälp för renskötare
Lantbruksavbytare något för dig
Kom med på en svenskspråkig Må bra-dag för lantbruksföretagare
Ingen ska lämnas ensam: Projektet "Ta hand om bonden" stöder lantbruksföretagare
Leena
Avbytartjänsterna
Potatis- och frilandsproduktion 9/2010
Rehabilitering från LPA
Exempel på aktiebolag
Lantbruksföretagares skadeanmälan, olycksfall (7060r)
Öppna
Skogsägare, försäkringen ger dig pensionstillväxt och tryggar ditt arbete
Riskhantering
Svenskspråkig kurs för stödpersoner på landsbygden
Själv ordnad avbytarservice
Insured wellbeing from Mela 2/2010
Språk: engelska
Skydda dig
Självständigheten betonas som resurs i berättelserna till hundraåriga Finland
Krispaketet innehåller åtgärder för att stödja lantbruksföretagarnas ork i arbetet
Stipendiatförsäkringar som ska börja 2015 kan sökas först i november
Skyddsutställning
Att söka rehabilitering
Hur pensionen bestäms
Må bra-dag för forskningsstipendiater 4 oktober i Helsingfors
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Pensionsutdrag
En lyckad generationsväxling 10/2013
Avträdelsesystem
LPA idag 2/2018
Köptjänstförbindelser
LPA idag 2/2015
Hur du söker försäkring
Menersättningar
Konkreta åtgärder för att underlätta likviditetsproblemen i lantbruket: Sänkning av dröjsmålsräntan på LFÖPL-premierna
Tillåtna skogsarbeten
Lantbruksföretagare i Finland, löntagare i ett annat land
Förändringar på gården
Stipendiaternas LFÖPL-premiefakturor
De vanligaste faktorerna som orsakar yrkessjukdomar
LPA:s webbsidor är nu mobilvänliga
För fritiden
Villkoren för avträdelsestöd ändras – agera snabbt
Försäkringsvillkor
Jordbrukare får även i fortsättningen hjälp genom projektet Ta hand om bonden
Ansökan om partiell förtida ålderspension (ETK 2021r)
Öppna
Förverkligande av målen för pensionsreformen kräver satsningar på arbetshälsa
Lantbruksföretagares utredning, TM-blankett (LPA/FPA 001r)
Öppna
Vilande avträdelsestöd
Arbetspensionskort
Levnadssätt
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)

Lantbruksföretagare och stipendiater

Öppna
Användarvillkor och dataskydd
Vd Huotari: LPA stöder lantbruksföretagarnas arbetshälsa
Jordbrukare, företagare eller tusenkonstnär? Lorenz Uthardt 2006
Är du LFÖPL-försäkrad och betalar också lön? Läs det här!
Utvecklingsidéer önskas för att förnya LPA:s webbsidor
Mikko
Ansökan om ändring / besvärsskrift (6008r)

MH-blankett. Blanketten används inte för ärenden som gäller avbytarservice.

Öppna
LPA-trygghet för nya företagare 4/2013
Hjälp vid kriser
Alla behöver vänner
Ansökan om rehabiliteringslån och rehabiliteringsunderstöd (7504r)
Öppna
Systemet med avträdelsestöd upphör vid utgången av 2018
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för olycksfall på fritiden 1/2019
Ny lag om olycksfall och yrkessjukdomar effektiverar handläggningen
Hur ordnas avbytartjänsterna
Mela-oadju dorvvasta du buresbirgejumi 3/2013
Språk: samiska
Betning
Sänkta avgifter för avbytarservice föreslås även för nästa år
Lagen om avbytarservice har ändrats i fråga om grunderna för vikariehjälp vid arbetsoförmåga
SHM:s och JSM:s meddelande om reformering av avbytarsystemet
Tjänster
Rehabiliteringsutredning
Familjepension
Arbetshälsoprojekt för forskningsstipendiater
Ändringarna i avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare har trätt i kraft
Att söka ersättning
Villkoren för avträdelsestöd inom jordbruket ändras
Ändringssökande
Stipendiater får snart sin LFÖPL-försäkringsfaktura
Att söka pension
LPA satsar på hälsofrämjande arbete och en bättre kundupplevelse
Bakgrunden till lagreformen om stipendiater
Olycksfallspension
Kompletterande verksamhet
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
Kortfilmer om lantbruksavbytare
Försäkringspremien
Pusta ut en stund – Vikariehjälp föt husdjursarbeten 1/2019
Risken för yrkessjukdomar
Eventuella verkningar av poststrejken
Företagshälsovård
Deltidspension öppnar många möjligheter
LPA-sjukdagpenning
Nordeas e-fakturakunder har fått LFÖPL-fakturan dubbelt i januari
Gasa inte! 12/2016
Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner
LPA idag 4/2014
Arbetsgruppledarens anmälan
Åkermark till nära släkting
Beskattning
Ansökningstiden för arbetarskyddsstipendier går ut den 10 oktober
Janne
Arbetarskyddsstipendier
Kommunikation
Försäkringsansökan för en familjemedlem (4526r)
Öppna
Anmäl utbetalda löner till inkomstregistret
100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare
Kyösti
Organisation
Försäkringsvillkor för frivillig fritidsolycksfallsförsäkring 1/2019
Stöd för välbefinnandet
Nätverk
LPA:s arbetshälsorådgivares visitkort
Kan beställas av organisationer för att delas ut till klienter.
Utredning om smärtor (7184r)
Öppna
Test av bondens kraftresurser
Regeringen föreslår ett tilläggsanslag för LPA:s projekt Ta hand om bonden
Pirkko
Kundtjänst
LPA idag 4/2012
Trygg användning
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kvigor 6–24 mån. (2752r)
Öppna
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Farmäventyrsspelet
Stipendiat – har du olycksfallsförsäkring för fritiden?
Utbildning
Arbetet under tiden med deltidspension
Läkemedel och betalningsförbindelser vid olycksfallsskador och yrkessjukdomar
Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp (2666r)
Öppna
Årsredovisning
Filmen Ryggrad
OFLA-olycksfallsförsäkring
Vårens premiefakturor
Pensionens storlek
Försäkringsansökan för gårdsbruksidkare (4518r)
Öppna
Arbete utomlands ska anmälas även till LPA
Årsarbetsinkomsten
Fiskare
Grundexamen
Odlad jordbruksmark
Enkät till fiskare
Hur minska antalet maskinolyckor
LPA har postat pensionsutdragen
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Renskötsel
Avträdelsesystem
Försäkringsfakturorna för frivilliga OFLA-försäkringar postas i januari
Nina
Aktuellt för dem som planerar att söka avträdelsestöd
Hur länge en stipendiats fritidsförsäkring gäller
Vad som avses med jordbruk
Arbete som pensionerad
Var alert – ute i trafiken! 8/2017
Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner
Ersättning för befogade undersökningskostnader och för inkomstbortfall
Rehabilitering
Kurskalender
Fullmakt (2250r)
Öppna
Marko
Asta
Heikki
OFLA-rehabilitering
FAQ – frågor och svar
Adressändring
Resursfaktorer i arbetet
Lyft inte! 4/2016
Faktakort om att lyfta tungt
Fel i skattekortet för personer som har olycksfallspension
Pensionsutdrag postas i år till försäkrade födda i september–december
LPA samlar in 100 berättelser om finländskt arbete – från lantbruksföretagare, forsknings- och konststipendiater samt anställda på LPA
Sari
Skydd och säkerhet i arbetet
LPA idag 2/2012
Hälsorisker
Anne
LPA:s serviceprinciper
Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"
Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.
Räknare för stipendiater
Rehabiliteringsmetoder
Försäkring parallellt med pension
LPA fick en knapp åtta i betyg av kunderna
Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm år 2019 (2651r)
Öppna
Pensionsutbetalningsdagarna år 2016
Ge respons
Ergonomi
Stipendiater
Lantbruksföretagare, är din LFÖPL-försäkring i ordning?
Uppskjuten ålderspension
Odlingsförbindelse 1, AVSTÖ-2015 (5029r)

Generationsväxlingsöverlåtelse

Öppna
Arbete i något annat land
Dagpenning
Familjemedlemmar
Utredning om användningen av ved/flis (7170r)
Öppna
Utbilda dig till avbytare
Skog
LPA:s kundmottagning tar emot endast med tidsbeställning
Undvik olycksfall
Må bra-dagar 2015
Avbytarserviceförvaltningen
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Att söka sjukdagpenning
Ersättningens storlek
Pusta ut en stund – Själv ordnad avbytarservice 1/2019
Systemet med olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare reformeras parallellt med olycksfallsförsäkringen för arbetstagare
Arbete utomlands
Beskattningen
Vikariehjälpsräknare
Leda sig själv och arbetet
Årsarbetsförtjänsten (skadefall före 1.1.2016)
Försäkringspremierna
Att söka ändring
Ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen för LFÖPL-försäkrade (3026r)
Öppna
Undvik slutna utrymmen! 8/2018
Faktakort om riskerna med att arbeta i slutna utrymmen, t.ex. silor och tankar
Hjälp till lantbruksföretagare i svåra livssituationer 5/2018
Projektet Ta hand om bonden
Tapio
Avbytarservice
Vad är ett olycksfall?
Lediga jobb
Må bra-dagen för forskningsstipendiater 4 oktober 2017
Pensionsreformen 2017
Arbetslöshetsförsäkringspremier tas inte ut i LFÖPL-försäkringen
Datasäkerhetsproblem i LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister
Helena
Husdjursenheter
Anslut dig till företagshälsovården 3/2010
Utbildningsmaterial
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – slaktsvin (2754r)
Öppna
Avbytarserviceguider
Avbytarteamen ger service 6/2014
Vikariehjälp för vuxenutbildning på preciserade grunder
Låt pensionen växa
Rätten till invalidpension
Arbetssäkerhetsrådgivare
En proposition om sänkt dröjsmålsränta på LPA:s försäkringspremier har lämnats till riksdagen
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande om ändring av lagarna om avbytarservice
LPA i siffror
LPA är berett att ta en större roll i lantbrukarnas företagshälsovård
Internationella publikationer
Elektronisk skadeanmälan
Partiell ålderspension
Arbetshälsoenkäten har avslutats
Arbete i ett EU/EES-land eller Schweiz
Sjukvårdskostnader
Gårdsbruksidkare
Försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Skär dig inte! 10/2018
Faktakort om att undvika skärsår
Fiske
Om du betalar ut lön ska du anmäla uppgifterna till inkomstregistret
Arbetsgivarens skyldigheter
Längre betalningsanstånd för försäkringspremierna på grund av det svåra ekonomiska läget
Avgifter och ersättningar
Grannarna (dvd)
Filmen handlar om företagshälsovårdens gårdsbesök. Vi träffar både ett par makar som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare och ett annat par som inte anslutit sig. Längd ca 12 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Broschyrmaterial
Årsinformation har postats till LPA:s pensionstagare
Bygg tryggt! 10/2016
Faktakort om byggarbetsplatser
Ramla inte omkull! 11/2014
Faktakort om att inte halka eller snubbla
Försäkringspremier och fakturering
Till vem betalas ersättning
Om du har annan pension
Europeisk video om barnsäkerhet
Hur dagpenningen räknas (skadefall före 1.1.2016)
Beskattning av ersättningar
Arbetsinkomsten i försäkringsbeslutet
Odlingsförbindelse 2, AVSTÖ-2015 (5030r)

Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark

Öppna
Trygghet från LPA - LPA-sjukdagpenning 8/2018
Anmäl olycksfall och yrkessjukdomar snarast möjligt för att få ett snabbt avgörande i ersättningsärendet
Asko
Stipendiater
Utlänning från ett EU/EES-land eller Schweiz
Verkställande direktören
Stödpersonsnätverket
Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp (2667r)
Öppna
Söktjänst för företagshälsovård
Avgiftsbelagd avbytarhjälp
Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012
OFLA-premierabatt
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – suggor och produktion av smågrisar (2755r)
Öppna
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
LPA:s försäkringsläkare
Ändringar som årsskiftet medfört i pensionsskyddet
Så tillväxer pensionen
Vårt mål: en familjevänlig arbetsplats
Skyddshandskar
Oreglerat återbetalningskrav som kommissionen utfärdat
LPA som arbetsplats
Evenemang för hälsa och välmående
Andra broschyrer
Trygghet från LPA – Invalidpension 2/2018
Partiell ålderspensionsräknare
Berättelser från lantbruksföretagare och närstående önskas
Information för den som söker pension (ETK 7007or)
Öppna
Förvärvarens förbindelser
Frivillig försäkring
Sök serviceproducenter
Arbetsgruppledarens anmälan (4002r)
Öppna
Fiskare – undvik skador! 9/2018
Faktakort om att undvika skador i fiskearbetet
Ansökan om arbetslivspension (ETK 2022r)
Öppna
Annika
Stipendiater
Ansök och följ behandlingen
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt för att underlätta den ekonomiska situationen för jordbrukare
Utnyttjande av resultaten
Det lönar sig att ansluta sig till företagshälsovården inom september
Arbetsdag och uppgiftsandel
Historien om Juho (dvd)
Historien om Juho är berättelsen om vad som hände lilla Juho och hans familj under en skördedag på hösten. Ett ögonblicks glömska från föräldrarnas sida räckte för den snabba pojken. Syftet med filmen är att väcka tankar och fungera som diskussionsunderlag. Längd ca 20 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
Ansökningsblankett
Pusta ut en stund - Avbytarservice för husdjursföretagare 11/2016
Lantbrukets säkerhetstävling – delta och vinn!
Det blir inte nedskärningar i avbytarservicen vid årsskiftet
Ansökan om LPA-sjukdagpenning (7066r)
Öppna
Rätten till avbytarservice
Ålderspension
Publikationer
Blanketten för ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice
Avträdelsestöd (AVSTÖ)
Årsarbetsinkomsten
Tilläggsutredning för OFLA-ersättning, utredning om hästar/ponnyer (7183r)
Öppna
Fick du en sticka i fingret? Anmäl också obetydliga skador!
Vårt projekt ”Ta hand om bonden” går framåt
Lantbruksavbytartävlingen 2015 avgörs den 2 juli på Farmari
Om LPA
OFLA- och grupplivförsäkringspremierna
Vid en fritidsskada
Konditionshöjande rehabiliteringskurser
Arbeten och arbetsmetoder i värphönshus (2604r)
Öppna
Gör lantgården barnsäker 4/2012
Att ansluta sig till företagshälsovården
LPA har postat pensionsutdrag till försäkrade födda i maj–augusti
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Videor om säkerhet och arbetshälsa på lantgårdar
LFÖPL-försäkring är förutsättning för semester
Att söka invalidpension
Heidi
Hörselskydd
EU:s regler om statligt stöd inom jordbrukssektorn
Blanketter
Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r)

Bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Öppna
Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer
Avträdelsestödet håller på att upphöra, vad bör man beakta?
Ta hand om bonden
Stipendiatarbete som utförts 2013 kan försäkras före utgången av 2014
Ansökan om invalidpension (ETK/Kela 7002r)
Öppna
Medan du har avträdelsestöd
Arbetshälsorådgivaren ger råd om att må bra i arbetet
Försäkringsförutsättningar
Avträdelsepension (AVTRPL)
Driftstörning
LPA idag 3/2018
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Monica
Vikariehjälpsgrunder
Pensionstagare
Kontrollera nivån på din trygghet
LPA stärker sitt Ta hand om bonden-nätverk
Storleken på risker och deras betydelse
2015
Granskning av arbetsmiljön
På åkern och i verkstaden (dvd)
Filmen beskriver riskmoment och ger råd om arbetarskydd vid ensilagetillverkning, skörd, plöjning, användning av bekämpningsmedel och maskinunderhåll. Längd ca 45 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
LPA:s arbetarskyddsmedel
LPA berömdes av minister Saarikko för våra insatser för att stödja lantbruksföretagarnas välbefinnande och arbete
LPA deltar i en totalreform av rehabiliteringen
Förslaget till innehåll i pensionsreformen 2017 är färdigt
Undervisningsmaterial
Att söka ändring
Ändringar i familjepensionen
Gårdsbesök hos nyblivna företagare
Årsmeddelandena om OFLA-ersättningar för inkomstbortfall och LPA-sjukdagpenningar
LFÖPL-pensionsförsäkring
Bestämning av försäkringstiden
Pension
Infobilagor om hur personuppgifter behandlas
Före pensionsåldern
Förenande av stipendier
Ändring i stipendiatarbetet
Familjepension och begravningshjälp
Kompetens och kunnande
Rehabilitering från FPA
Material
Konkreta åtgärder på grund av lantbrukets trångmål: Dröjsmålsräntan på LPA-premierna sjunker tillfälligt
Avbytarservice i 40 år
Försäkringspremier för 2015 kan betalas i förskott
Invalidpension och arbete
LPA idag 1/2019
Andningsskydd
Ändringar i hur lantbruksföretagare ansöker om semester för 2016
Spridning
Kundnöjdhet
Avbytarservicebroschyrer
Trygghet från LPA - Yrkesinriktad rehabilitering 2/2018
Sänkta avgifter för avbytarservice för lantbruksföretagare under 2017
Pensionsutbetalningsdagarna år 2015
Ansökan om efterlevandepension (ETK/Kela 7004r)
Öppna
Hur du söker avträdelsestöd
Livslängdskoefficienten
Markku
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett arbets- eller fritidsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Öppna
Styrelsen
Ny delegation och styrelse har utsetts för LPA
Feedback
Arbetarskyddsstipendier kan sökas senast 12 oktober
Arbetshälsoverksamhet
Anita
Semester
Trygg hästskötsel 11/2011
Lagändring 2011
Sköt dina avbytarserviceärenden i Lomitusnetti
Bondens kraftresurstest 11/2018
Ta hjälp av professionella
Ny lag stadfäst om lantbruksföretagares olycksfall och yrkessjukdomar
Vad ska jag göra?
For grant and scholarship recipients! Pension and accident insurance from Mela 12/2018
Språk: engelska. Stipendiegivare uppmanas att bifoga broschyren till stipendiebeslutet.
Infosnuttar om personlig skyddsutrustning
Försäkringspremier för 2018 kan betalas i förskott
LPA idag 3/2016
Avträdelsestödet fortsätter sannolikt till år 2018
Hjälp i svåra livssituationer
Ersättningar under rehabilitering
Egen pension inverkar
LPA:s uppgift i företagshälsovården
Deltidspension kan beviljas ännu år 2016
Rehabilitering
Mela security for grant and scholarship recipients 4/2019
Språk: engelska. Stipendiater får broschyren tillsammans med försäkringsbeslutet.
Avbytarservice
Projektet "Ta hand om bonden" har klart hjälpt lantbruksföretagare att orka med arbetet
Hur du söker en köptjänstförbindelse
Detaljerna i pensionsreformen 2017 överenskomna
Bilagor till ansökan
Hemvårdskostnader
Familjelivet som en kraftkälla
Begäran om omprövning hos LPA av den lokala enhetens beslut om avbytarservice (2724r)
Öppna
Video om brandsäkerhet i ladugårdar
Hela den intjänade pensionen nu i pensionsutdraget
Befrielse från försäkringen
Vår kundtjänst i Hagalund tillbaka i vanlig ordning igen
Skyddsexamen: Farmarin suojaintutkinto
Lantbruksföretagares ansökan om semester för 2019 (2665r)
Öppna
Olycksfall
Att fortsätta arbeta trots yrkesastma 3/2016
Kundtidning
LPA idag 1/2018
Ny delegation och styrelse för LPA; miljonstödet för lantbruksföretagarnas ork är välkommet
Den nya lagen om avträdelsestöd träder i kraft 1.1.2015
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Öppna
Överlåtelse i bolagsform
Kontrollera utdraget så här
Återhämtning
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller ett olycksfall på fritiden.

Öppna
LPA-ombudsmän
Kaarlo
Beställ eller skriv ut
Ansökan om arbetarskyddsstipendium (8001r)
Öppna
Stipendiat, svara och påverka din arbetshälsa!
Seija
Kort om avbytarservice
Betryggande välfärd från LPA 2/2010
Allmänt om LPA:s verksamhet. Andra språk under Internationella publikationer.
Annan samtals- och nätjour
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Bli inte förblindad! 11/2018
Faktakort om risken för ögonskador och vikten av att skydda ögonen
Stipendiater önskar hjälp att hantera stress och psykisk belastning
Undvik buller! 8/2015
Faktakort om att skydda hörseln
Handledning
Bien-être pour les assurés garantie Mela 2/2010
Språk: franska
I händelse av förgiftning
Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017
Faktakort om vikten av bra belysning
LPA idag 2/2016
Handläggningstider för ansökningar
Arbetarskyddsombudsmän
Arbetsprövning och -träning
Rätten till familjepension
Må bra-dagar för lantbruksföretagare hösten 2017
Åldersgränserna för avträdelsestöd oförändrade år 2016
Arbetspensioner
LPA idag 3/2013
Arbetarskydd
LPA har beviljat över 400 köptjänstförbindelser i år
Pensionen upphör
Ta det lugnt! 4/2015
Faktakort om förflyttning av nötboskap
Gamla stipendier
Årsarbetsinkomsten
Verksamhet i bolagsform
LPA:s arbetshälsorådgivare
A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.
LPA idag 1/2014
Lagändring påverkar ansökningstiden för LPA-sjukpenning
Försäkringspremieräknare
Nätverket Ta hand om bonden blir starkare
Förebygg och organisera
LPA söker två experter på avbytarservice
För arbetsskador
LPA:s logo
Avbytarservice
De försäkrades årsinformation och LFÖPL-fakturor har postats
LPA idag 4/2016
LPA finns på sociala medier (på finska)
Information om arbetspensioner
Generationsväxling
Att söka ändring
Hälsa, funktionsförmåga och arbetsförmåga
Sirkku
Lagar och försäkringsvillkor
EU gav lov att fortsätta med avträdelsestödet åren 2015–2018
LPA idag 1/2012
Budgetpropositionen innehåller stödåtgärder för att jordbrukare ska orka med arbetet
Sprattla inte! 3/2017
Faktakort om att undvika elolyckor
Jarno
Blanketter
För stipendiater! Pension och olycksfallsskydd från LPA 11/2018
Stipendiegivare kan skicka denna broschyr till stipendiaten tillsammans med stipendiebeslutet. Finns på engelska under Internationella publikationer.
Koppla av på semester
Att ha maken som arbetskamrat
Löneförfrågan (7140r)
Öppna
Stipendiaternas LFÖPL-försäkringsfakturor postas i dagarna
Trygghet från LPA - OFLA-försäkring för arbetsskador 5/2017
Jaakko
Pensionsförsäkring för stipendiater
LPA idag 1/2013
Tankblandning
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – produktion av nötkött (2753r)
Öppna
Lantbruksföretagarna är i genomsnitt nöjda med hur avbytarservicen fungerar
Rules for the board game "Fun on the farm"
Spelplanen kan beställas under Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer.
Rätt nivå på arbetsinkomsten? Kontrollera din trygghet
Kostnaderna
Övergång i annan pension från deltidspension
Må bra-dagar
Den nya lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 1.1.2016
Ersättningar
Ryggrad (dvd)
Motivationsfilmen Ryggrad berättar på ett humoristiskt sätt om vikten av en god ergonomi i arbetet och vill väcka diskussion om frågor som åskådaren redan känner till. Längd ca 10 min. Finskt ljud och svensk/engelsk text.
LPA-sjukdagpenning
Fiskare, må bra! 5/2018
Lantbruksföretagare i svårigheter kan få hjälp från LPA
SHM: Jordbrukskommissionären visade förståelse för det finländska avbytarsystemet
Utländska stipendiater som kommer till Finland
Vikariehjälp
Renskötare
Kreatursskötselexamen
Hur du tecknar försäkring
Ofta ställda frågor om inkomstregistret
Forskning och färdiga hjälpmedel
Regeringen föreslår måttfulla ändringar i avbytarservicen för lantbruksföretagare
Grupplivförsäkringsersättning
LPA idag 2/2013
Upphävd lagstiftning
Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2019 (2652r)
Öppna
Försäkringspremier för 2017 kan betalas i förskott
Aktuellt för dem som fått ett förhandsbeslut om avträdelsestöd
LPA-sjukdagpenning
Att avstå från jordbruk
Utbetalning av pensionen
Budgetpropositionen för 2018 innehåller ökade satsningar på att lindra lantbruksföretagarnas trångmål
Satu
Företagshälsovård
Dagpenningsräknare
Försäkringsansökan för fiskare (4522r)
Öppna
Heikki
Trygghet från LPA – Försäkring för skogsägare 1/2019
Martti
Asiakaspalvelu på svenska
Försäkringsvillkor för frivillig försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 12/2015
Så kallad frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring, försäkring för arbetstiden
Må bra själv
Belastningsfaktorer i arbetet
Sitt inte! 4/2016
Faktakort om riskerna med att sitta mycket
Ändringen i lönekoefficienten har höjt stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomster
Nya kontonummer kan anmälas via e-tjänsterna
LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister är i bruk igen
Harri
Kontaktinformation
LPA idag 3/2012
Exposition
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kalvar under 6 mån. (2750r)
Öppna
Arbetshälsorådgivaren
Svenska spelanvisningar till Farmäventyret
Arbetsinkomsträknare
Näringsstöd (kallas också näringsunderstöd)
Deltidspension
LPA idag 2/2019
Snabb skadeanmälan påskyndar den egna vården och handläggningen av ersättningsärendet
På nyårsafton har LPA öppet kl. 8.00–13.00
Utbildningsmaterial
LPA har postat pensionsutdrag till dem som är födda i maj–augusti
Försäkring
LPA förkortade handläggningstiderna genom att utveckla verksamheten
Invalidpension blir ålderspension
Förbättringar i pensionsförsäkringen för stipendiater
Annat än stipendiatarbete och medföljande familjemedlemmar
Hur dagpenningen räknas
Företagare
Utredning om nedsatt hörsel (7182r)
Öppna
Läroavtalsutbildning
Arbetsinkomsträknare
De försäkrades årsinformation och årets första fakturor
Typiska olycksfall
Anvisningar för ifyllande av rättelsebegäran

Anvisningarna gäller blanketten för rättelse av pensionsutdraget (4008r)

Öppna
Kontaktinformation
Det elektroniska pensionsutdraget visar den intjänade pensionen
Arbetspensioner
Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd (1809r)
Öppna
Lagändringar som förbättrar lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet har stadfästs
Ta inte risker! 12/2014
Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner
Fritidsolycksfallsförsäkring
Att söka ändring
Räknare för stipendiater
Var smart – när du köper maskiner! 8/2017
Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar
Familjepension och begravningshjälp (skadefall före 1.1.2016)
Arbetsskadeförsäkring
Beslut på engelska?
Ansökan på grund av ändrade förhållanden: ändring i en stipendiats försäkring (4046r)
Öppna
Bilagor kan nu skickas via LPA:s e-tjänster
LPA idag 1/2017
Osmo
Publikationer
Vad är en yrkessjukdom?
Principer för e-post
Arbetet löper och är tryggt
Att klara ekonomin och orka arbeta är utmaningar för lantbruksföretagarna
Arbetshälsotjänsterna för lantbrukare utvecklas utifrån kundernas behov
Må bra-dagar
Nina Maarit
Må bra i arbetet
Arbeta med god hälsa 11/2012
Skyddsutrustning
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – övriga svin och galtar (2756r)
Öppna
God service från LPA i din vardag!
Skydda dig själv 6/2014
Försäkringspremieräknare
Rätten till rehabilitering
Rehabiliteringsstöd eller pension
Projektet Ta hand om bonden har avsevärt förbättrat lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och ork
Lantbrukets säkerhetstävling visar att envar kan göra sin gård tryggare
Lantbruksföretagare kan fortsättningsvis komplettera sina semesteransökningar även efter ansökningstiden
Gör så här ...
Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester (2723r)
Öppna
Böcker och dvd-filmer
Du kan nu anmäla skador också via LPA:s e-tjänster
Ansökan om köptjänstförbindelse (8002r)
Öppna
LPA idag 1/2015
Arbete i ett avtalsland
Betalningsförbindelse
Skogsägare
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
LPA är med på KoneAgria 11–13.10.2018
Kompletterande verksamhet
LPA:s e-tjänster är stängda 28.12–2.1 på grund av uppdateringar
Hjälpmedel från Luke
SHM:s förslag till ändring av lagarna om avbytarservice har sänts på remiss
För själv ordnad avbytarservice
Träna nacke och axlar 4/2019
Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.
Behandling av och skydd för personuppgifter på LPA
Årsskiftet har medfört vissa ändringar i företagares köp av företagshälsovård
Krispaketet ger lantbruksföretagarna stödåtgärder för en miljon euro
Förlängningen av lagen om avträdelsestöd: utskottsbehandlingen avslutad
Exempel på försäkringspremier år 2019
Att söka ersättning
Pensionens storlek
Projektresultat
Olycksfallspension (skadefall före 1.1.2016)
Att söka ändring
Hur beaktas LFÖPL-försäkringen i beskattningen?
Odlingsförbindelse 1Y, AVSTÖ-2015 (5029br)

Generationsväxlingsöverlåtelse Ab, Kb eller öppet bolag

Öppna
Upprepa inte! 8/2018
Faktakort om hur riskerna med repetitivt arbete kan minskas
Möjligheten till längre betalningsanstånd för försäkringspremierna har fortsatts på grund av det svåra ekonomiska läget
Kerstin
Arbete och hälsa
Utlänning från ett annat land än ett EU/EES-land eller Schweiz
Ledningsgruppen
Verksamhetsförutsättningar
Guider ska förenhetliga avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner
Information om avbytarservice
Jukka
Pensioner och avbytarservice
Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag 5/2014
För företagshälsovårdaren
Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Chefer och läkare
Ändra LFÖPL-arbetsinkomsten via e-tjänsterna
Invalidpension och avbytarservice
Vi tar hand om bonden – Redskap för tidigt ingripande
LPA är med på lantbruksutställningen Farmari 2017
Försäkringspremier för 2016 kan betalas i förskott
Delegationen
Arbetsgrupp: Fler lantbruksföretagare bör höra till företagshälsovården
Stordiaserier
Trygghet från LPA – Ålderspension 3/2018
Arbetslivspension
Felet i betalningen av OFLA-pensionerna korrigeras
Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r)
Öppna
Fakturabilagor och infobrev
Vem försäkras
Stipendiegivarens anmälan (4003r)
Öppna
Betalar du lön? Ge fullmakt till den som använder inkomstregistret
LPA idag 2/2017