Avgiftsbelagd avbytarhjälp

Utöver semester och vikariehjälp kan en lantbruksföretagare få avgiftsbelagd avbytarhjälp för sina egna uppgifter inom husdjursskötseln. Sådana extra timmar kan användas för att förlänga avbytarens arbetsdag eller som hela avbytardagar, men även den avgiftsbelagda avbytarhjälpen kan alltså användas bara för de husdjursskötselarbeten som hör till den lantbruksföretagares arbeten som beställt avbytarhjälpen. Ett villkor för att avgiftsbelagd avbytarhjälp ska ordnas är att det finns lediga avbytare i den lokala enheten eller att det finns tillgång till avbytarserviceföretagare. Avbytaren kan vara en lantbruksavbytare som är anställd hos den lokala enheten, en yrkesutövare eller en avbytarserviceföretagare. En tillfällig avbytare som lantbruksföretagaren föreslagit kan inte utföra avgiftsbelagd avbytarhjälp.

Subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp
En lantbruksföretagare som har rätt till semester kan få subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp i 120 timmar per år. Avgiften är 14,19 euro per timme år 2019. Även de lantbruksföretagare som själva ordnar sina avbytartjänster kan få avgiftsbelagd avbytarhjälp. Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan fås under alla veckodagar, även helgdagar.

Avbytarhjälp till fullt pris
De lantbruksföretagare som har rätt till avbytarservice kan dessutom få avgiftsbelagd avbytarhjälp till fullt pris. Avgiften för den icke-subventionerade avbytarhjälpen är 36,12 euro per timme år 2019. Avgiften justeras varje år med lönekoefficienten.

Uppdaterad 27.12.2018