Arbetarskyddsstipendier

En LFÖPL-försäkrad jordbrukare, fiskare, renskötare eller stipendiat har ett mycket omväxlande arbete. Arbetet och arbetsförhållandena ändrar jämt och ständigt. Därför behövs kunskap om hur arbetsförhållandena kan utvecklas samt om hur den försäkrades arbetsplats kan göras ännu tryggare och sundare.

LPA:s arbetarskyddsstipendier svarar på dessa behov. Stipendierna är till för att finansiera sådan forskning och utveckling som förbättrar de LFÖPL-försäkrades arbetsförhållanden samt bidrar till att de försäkrade också i framtiden kan arbeta tryggt och produktivt.

De forsknings-, utbildnings- och informationsprojekt som finansieras har att göra med publicering och spridning av kunskap som berör arbetslivet. Projekt som främjar längre arbetskarriärer för de LFÖPL-försäkrade yrkesgrupperna prioriteras.

Arbetarskyddsstipendier kan sökas en gång om året. Ansökningstiden går ut nästa gång den 30 september 2017.

Uppdaterad 01.06.2017