Arbetarskyddsstipendier

En LFÖPL-försäkrad jordbrukare, fiskare, renskötare eller konst- eller forskningsstipendiat kan ha ett mycket omväxlande arbete. Arbetet och arbetsförhållandena ändrar jämt och ständigt. Därför behövs kunskap om hur arbetsförhållandena kan utvecklas och den försäkrades arbetsplats bli ännu tryggare och sundare.

LPA:s arbetarskyddsstipendier svarar på dessa behov. Stipendierna är till för att finansiera forskning och utveckling som förbättrar de LFÖPL-försäkrades arbetsförhållanden samt bidrar till att de försäkrade också i framtiden kan arbeta tryggt och produktivt.

De forsknings-, utbildnings- och informationsprojekt som finansieras ska ha att göra med publicering och spridning av kunskap som rör arbetslivet. Projekt som främjar längre arbetskarriärer för de LFÖPL-försäkrade yrkesgrupperna prioriteras.

Uppdaterad 01.11.2017