Uppskjuten ålderspension

Du behöver inte gå i ålderspension genast då du nått den lägsta pensionsålder som gäller för din åldersklass. Om du tar ut ålderspensionen först senare läggs en uppskovsförhöjning till pensionen.

Uppskovsförhöjningen är 0,4 procent för varje månad med vilken du skjuter upp uttaget av pension räknat från den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Om du skjuter upp pensioneringen med ett år höjs pensionen med 4,8 procent.

Uppskovsförhöjningen räknas inte bara på den pension som du tjänat in före den lägsta pensionsåldern för din åldersklass utan också på den pension du tjänar in efter det ända tills du går i ålderspension.

Uppskovsförhöjningen räknas för tiden efter att de nya bestämmelserna trädde i kraft 1.1.2017. Man har dock inte rätt till uppskovsförhöjning för den tid man fått en arbetslöshetsförmån och inte heller på basis av ny pension som tillvuxit under tiden med pension.

Uppdaterad 13.01.2017