Före pensionsåldern

Huvudregeln är att ålderspension kan beviljas först efter att man nått den pensionsålder som gäller för den egna åldersklassen.

Partiell ålderspension
Partiell ålderspension kan beviljas redan från början av följande månad efter att en person fyllt 61 år. Den partiella pensionen kan vara antingen en fjärdedel eller hälften av den pension som intjänats fram till utgången av föregående år innan pensionen börjar. I den pension som tas ut före den egna åldersklassens lägsta pensionsålder görs en förtidsminskning, som är 0,4 procent för varje förtida månad.

Arbetslösa kan få pension vid 62 år
En långtidsarbetslös som är född före 1958 kan beviljas ålderspension redan vid 62 år. Det förutsätter att personen har lyft arbetslöshetsdagpenning för minst en (1) så kallad tilläggsdag under föregående månad innan pensionen börjar. I detta fall görs ingen förtidsminskning i ålderspensionen fastän den börjar betalas innan personen nått den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass.

Tilläggspension eller tilläggspensionsarrangemang
Arbetsgivaren har tidigare kunnat ta en tilläggspensionsförsäkring som gjort det möjligt för de anställda att gå i pension före den lagstadgade pensionsåldern. Tilläggspensionsarrangemangen har nu slopats, men i vissa fall kan den anställda fortfarande ha möjlighet att gå i ålderspension enligt den tidigare försäkringen.

Vid sidan av en sådan försäkring har den anställda möjlighet att ta ut också LFÖPL-pension från samma tidpunkt som den andra pensionen. I så fall görs i LFÖPL-ålderspensonen en förtidsminskning, som är 0,4 procent för varje månad som återstår till den lägsta pensionsåldern för åldersklassen.

Den offentliga sektorns pensioner
Bestämmelserna om pensionsåldern är numera enhetliga i hela arbetspensionssystemet. I den offentliga sektorn fanns det tidigare egna pensionsåldrar för olika yrken och andra bestämmelser som fortfarande kan leda till att pensionsåldern är lägre i den offentliga sektorn än i det övriga arbetspensionssystemet. Rätten att gå i ålderspension före den egna åldersklassens lägsta pensionsålder är beroende av respektive lag. LFÖPL-ålderspension kan inte beviljas före den egna åldersklassens lägsta pensionsålder även om personen har rätt att få pension från den offentliga sektorn tidigare.

Uppdaterad 10.01.2017