Hoppa över navigering

Skicka bilagor och handlingar

Du kan lämna in bilagor, som till exempel kvitton, utredningar och ansökningar, till LPA via vår e-tjänst.

Bilagor kan lämnas in elektroniskt på olika sätt

  1. Bifoga en färdig pdf-fil från din dator.
  2. Skanna in ett dokument i pappersform.
  3. Ta en bild av fakturan eller ett annat dokument i pappersform. Vi rekommenderar att du använder filformaten jpg och img. Du kan skicka bilderna i deras ursprungliga storlek (en förminskning av bilderna kan försämra bildkvaliteten). Förpacka inte bilderna i zip-filer. Ett tydligt foto duger lika bra som bilaga som till exempel ett inskannat dokument.

Tipps när du ska fotografera en bilaga

  • Avgränsa bilden så att endast bilagan du vill skicka syns.
  • Zooma in bildobjektet omsorgsfullt. Håll telefonen stadigt så att bilden inte blir suddig. Texten på pappersbilagan ska framträda tydligt på bilden.
  • Använd inte blixt när du tar bilder på bilagor eftersom vitt papper lätt överexponeras. Vi rekommenderar att du tar bilderna i dagsljus eller med tillräcklig belysning.

Skicka bilagan

  1. Klicka på den rubrik i listan som bilagan gäller. Om din bilaga inte anknyter till någon av de rubriker som anges ska du kryssa för Bilagan anknyter inte till någon rubrik i listan och välja en rubrik för bilagan i nedanstående rullgardinsmeny. Om du vill kan du också lämna tilläggsuppgifter i ärendet.
  2. Välj typ av bilaga (ansökan, utredning etc.) i rullgardinsmenyn och klicka därefter på Välj fil.
  3. Välj önskad fil i fönstret som öppnas (bild, skannad handling eller pdf-fil) på din dator och klicka för att godkänna eller dubbelklicka på filen.
  4. Tryck på Bekräfta och sänd.

Du kan bifoga flera bilagor som gäller samma ärende på en gång. När du ansöker om en förmån i e-tjänsten kan du bifoga de bilagor som krävs direkt till din ansökan. Det finns anvisningar om hur du ska skicka bilagorna i samband med ansökan.

När du skickar bilagor via e-tjänsten behöver du inte underteckna dem. Registreringen i LPA:s e-tjänst via identifieringstjänsten suomi.fi ersätter din underskrift.

Du kan också skicka bilagor per post på adressen LPA PB 16, 02101 Esbo.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig