Hoppa över navigering

Vanliga frågor om e-tjänsten

Hur loggar jag in i e-tjänsten?

Logga in i e-tjänsten genom att identifiera dig i Suomi.fi. Du behöver dina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort för att logga in. Tjänsten kan användas både på finska, svenska och engelska.

Kan e-tjänsten användas på en mobil enhet?

Ja, det kan den.

Kan jag skicka ett foto som bilaga?

Ja, det går bra. Ett tydligt foto kan skickas som bilaga lika bra som till exempel ett skannat dokument. Läs anvisningarna för hur bilagor ska skickas.

Ska jag underteckna bilagorna för hand?

Nej, det behöver du inte göra. När du skickar bilagor via e-tjänsten behöver du inte underteckna dem separat. Inloggningen i identifieringstjänsten Suomi.fi ersätter underskriften.

Kan jag lämna in en ansökan om försäkring i e-tjänsten?

Stipendiater kan lämna in ansökan om LFÖPL-försäkring för stipendiater i e-tjänsten och meddela om avbrott i stipendiet, återgång till arbetet samt om att stipendiet upphör i förtid.

Lantbruksföretagare, renskötare, fiskare och skogsägare kan lämna in ansökan om försäkring eller göra ändringar i gällande försäkringar. Även familjemedlemmar kan sköta sina försäkringsärenden i e-tjänsten. Du kan också lämna in en ansökan om frivillig OFLA-försäkring för arbetstid eller fritid i e-tjänsten.

Kan jag ändra mina kunduppgifter?

I e-tjänsten kan du ändra dina adress- och bankuppgifter. Du kan göra en adressändring, uppdatera din kontaktinformation och meddela ett nytt kontonummer. Det är inte möjligt att ändra faktureringsuppgifterna i e-tjänsten.

Ser jag mitt arbetspensionsutdrag i e-tjänsten?

Du kan logga in i ditt elektroniska arbetspensionsutdrag i e-tjänsten. Av ditt elektroniska arbetspensionsutdrag framgår arbets- och inkomstuppgifterna som utgör grunden för din arbetspension och du kan samtidigt säkerställa att alla information finns och att den är korrekt. Kontrollera utdraget noggrant eftersom arbetspensionen som du får senare beräknas utifrån uppgifterna i utdraget. Vänligen skicka oss en begäran om rättelse om uppgifterna innehåller fel eller är bristfälliga.

Om du kontrollerar ditt arbetspensionsutdrag i e-tjänsten senare än i mars får du inte arbetspensionsutdraget per post. Om du har valt att få arbetspensionsutdraget elektroniskt skickar vi inte utdraget per post längre. Information om arbetspensionsutdraget: Arbetspensionsutdrag.

Jag kan inte öppna intyg i e-tjänsten. Vad ska jag göra?

Intygen är i pdf-format. Om du inte kan öppna ett intyg i e-tjänsten kan det bero på inställningarna i din webbläsare. Kontrollera att pop-up-fönster inte blockeras i webbläsaren. Om webbläsaren inte får öppna pop-up-fönster kan du inte öppna pdf-filer.

Ta bort blockeringen så här:

Meddelandet om att pop-fönstren blockeras syns i menybalken i webbläsaren Internet Explorer. Klicka för att kontrollera pop-fönster eller tilläggsinställningar.

Webbläsaren Mozilla FireFox meddelar om pop–up-fönster i den gula övre balken i webbläsarens övre kant. Välj Inställningar för att avblockera pop-up-fönster.

Webbläsaren Chrome meddelar om pop-up-fönster med en ikon i ändan av adressbalken. Klicka på ikonen och tillåt pop-up-fönster.

Kan jag meddela ändringar i arealen eller lämna in en ansökan om ändring av min arbetsinkomst i e-tjänsten?

Du kan meddela ändringar i arbetsinkomsten för lantbruksföretagare och familjemedlemmar men även ändringar som gäller arealen.

Kan jag ändra fakturans leveranssätt i e-tjänsten så att jag får den elektroniskt i stället för på papper?

Tyvärr är det inte möjligt att ändra faktureringsuppgifterna i e-tjänsten. Om du vill ha fakturan som nätfaktura eller till en särskild faktureringsadress (till exempel till ett företags faktureringsadress) ska du meddela LPA om detta separat. Du kan meddela oss om ändringen till exempel i kundmeddelande i e-tjänsten. Avtal om e-faktura och direktdebitering ska du ingå med din nätbank.

Jag behöver hjälp med att fylla i ansökan. Hur ska jag göra?

Du kan kontakta LPA-ombudsmannen och fylla i ansökan tillsammans med honom eller henne per telefon. Därefter kan du godkänna ansökan som ni har fyllt i tillsammans i e-tjänsten.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig