Du kan använda tjänsterna efter inloggning med personliga nätbankskoder. Din inloggning gäller i högst 60 minuter och efter det bryts förbindelsen. Tjänsterna är inte mobilanpassade så du bör använda dator.

Välkommen!

Du kan nu anmäla olycksfall och yrkessjukdomar via e-tjänsterna. Om du redan gjort skadeanmälan kan du också bara fylla i en elektronisk reseräkning.