Du kan använda tjänsterna efter inloggning med personliga nätbankskoder. Din inloggning gäller i högst 60 minuter och efter det bryts förbindelsen. Tjänsterna är inte mobilanpassade så du bör använda dator.

Välkommen!

Stipendiater vars arbete börjar 1.1.2020 eller senare kan tidigast i mitten av november ansöka om försäkring via e-tjänsterna.