Du kan använda tjänsterna efter inloggning med personliga nätbankskoder. Din inloggning gäller i högst 60 minuter och efter det bryts förbindelsen. Tjänsterna är inte mobilanpassade så du bör använda dator.

Driftstörning

För närvarande kan du ansöka elektroniskt om ålderspension bara om LPA är den pensionsanstalt som ska behandla din ansökan.