Hoppa över navigering

Noll olyckor i lantbruket

Vår vision är Noll olyckor i lantbruket. Visionen är möjlig att uppnå. Redan nu klarar sig varannan lantbrukare utan skador genom hela yrkeskarriären.

Vi inbjuder er alla till att göra lantbruket i Finland till världens säkraste arbete. Vi erbjuder mångsidiga tjänster för att nå målet noll olyckor.

Främjandet av arbetssäkerheten är nämligen till hela 95 procent en attitydfråga!

Noll olycksfall i lantbruket är en del av ISSAs (International Social Security Association) internationella arbetsolycksfallskampanj.

Tävlingen Säker Gård 2020

Under 2020 letar vi efter Finlands säkraste gård, där arbetet löper smidigt och människorna mår bra.

Man kan inte mera delta i tävlingen. Vi publicerar tävlingens resultat 8.1.2021.

Läs mera
Tecknad serie

Den tecknade serien med familjen Melanen får oss att tänka på säkerheten på gården.

Faktakort

Faktakorten om arbetssäkerhet tar upp olycksriskerna på en gård och hur de kan förebyggas.

Säkerhetstävling

Har du goda förslag? Dela med dig av dina idéer så att andra kan dra nytta av dem. I arbetssäkerhetstävlingen letar vi efter de bästa arbetssätten och insikterna.

Säkerhet för barn

Gör gården barnsäker. Spel, pyssel och tankenötter!

Vi utlovar fart och farliga situationer med virtuellt!

Läs mer här

Mästare på nätet

Arbetssäkerhets- rådgivare

Bekymrar du dig för säkerheten? Fråga vår rådgivare!

Mästare på skyddsutrustning

Testa dina kunskaper, avlägg examen! (på finska)

ISSA: Vision Zero

Arbetssäkerhet internationellt (sidor på engelska)

Lär känna tävlingens segrare!

Gården Maitotaipale Oy i Libelits vann tävlingen En Säker Gård 2020. Företagarna på gården berättar om sin vardag och de säkra arbetssätten.

Se alla Noll olycksfall i lantbruket-videor

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig