Hoppa över navigering

Noll olyckor i lantbruket

Vår vision är Noll olyckor i lantbruket. Visionen är möjlig att uppnå. Redan nu klarar sig varannan lantbrukare utan skador genom hela yrkeskarriären.

Vi inbjuder er alla till att göra lantbruket i Finland till världens säkraste arbete. Vi erbjuder mångsidiga tjänster för att nå målet noll olyckor. Ta alltså tillfället i akt och delta i evenemangen och tävlingarna under temaåret.

Främjandet av arbetssäkerheten är nämligen till hela 95 procent en attitydfråga!

Temaåret är en del av ISSAs (International Social Security Association) internationella arbetsolycksfallskampanj.

Tävlingen Säker Gård 2020

Under 2020 letar vi efter Finlands säkraste gård, där arbetet löper smidigt och människorna mår bra.

Vinnaren får 5 000 euro i pris!

Läs mera

Augusti månads tema är: Skär dig inte.

Tecknad serie

I månadens tecknade serie vill paret Melanen få oss att tänka på säkerheten på gården.

Faktakort

Faktakorten om arbetssäkerhet tar upp olycksriskerna på en gård och hur de kan förebyggas.

Månadstävling

Har du goda förslag hur man kan förebygga skärskador? Dela med dig av dina idéer så att andra kan dra nytta av dem.

Säkerhet för barn

Gör gården barnsäker. Spel, pyssel och tankenötter!

Vi utlovar fart och farliga situationer med virtuellt!

Läs mer här

Mästare på nätet

Arbetssäkerhets- rådgivare

Bekymrar du dig för säkerheten? Fråga vår rådgivare!

Mästare på skyddsutrustning

Testa dina kunskaper, avlägg examen! (på finska)

Filmer (på finska)

Säkert på jobbet! Se och upplev!

ISSA: Vision Zero

Arbetssäkerhet internationellt (sidor på engelska)

Skär dig inte!

Genom att arbeta på rätt sätt och med rätt utrustning kan vi minska på skärskadorna! Arbetarskyddsombud Nina ger råd.

Se alla Noll olycksfall i lantbruket-videor

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig