Hoppa över navigering

Såhär ansluter du dig

Du kan ansluta dig till nätverket Ta hand om bonden genom att ingå ett samarbetsavtal med LPA. Avtalet är en partnerhandling om förtroende och gemensam aktivitet samt om att på ett etiskt hållbart sätt förbinda sig till principerna för handlingsmodellen om tidigt ingripande. Ta kontakt med LPA:s nätverkssamordnare för att ingå ett samarbetsavtal.

Nätverket Ta hand om bonden välkomnar alla intressentorganisationer inom lantbruket samt företagare som i sitt arbete har möjlighet att upptäcka faktorer som hotar lantbruksföretagares arbetsförmåga och ork i arbetet och att vid behov hänvisa dem till hjälp. Målet är att garantera företagaren hjälp i rätt tid när det behövs.

Nätverket erbjuder organisationer ett samarbetsforum där de kan nätverka multiprofessionellt tillsammans med olika experter på lantbruksbranschen. Vi erbjuder dem som hör till nätverket aktuell information, introduktion och utbildning om teman med anknytning till tidigt ingripande samt stöd i vardagsarbetet. Kommunikationen sker via kontaktpersoner som utses av den organisation som hör till nätverket. Dessa har som uppgift att dela informationen vidare och stöda verksamheten för tidigt ingripande inom den egna organisationen.

De regionala projektmedarbetarna håller kontakt med aktörerna i nätverket av intressentgrupper och ordnar nätverksmöten och andra evenemang.

En uppdaterad förteckning över nätverkets medlemmar finns på den finska sidan: Verkoston jäsenet. Du känner också igen dem som hör till nätverket på symbolen för nätverket Ta hand om bonden.

Välkommen med!

Pirjo Ristola (allmän information på finska)
projektledare
tfn 029 435 2274
pirjo.ristola(at)mela.fi

Pia Franzén (allmän information på svenska)
projektassistent
tfn 029 435 2289
pia.franzen(at)mela.fi

Till medlemmarna i nätverket Ta hand om bonden

Vi ordnar regelbundet Ta hand om bonden-träffar i samarbete med regionala välbefinnandeprojekt. Du får information om kommande träffar av nätverkssamordnaren eller av projektarbetaren i ditt landskap: Kontaktuppgifter för projektet Ta hand om bonden. Tidpunkter och orter för kommande möten (eventuella ändringar möjliga):

13.1. Satakunta
18.1. Etelä-Pohjanmaa
3.3. Pohjois-Savo
10.3. Keski-Suomi
22.3. Pohjois-Karjala
23.3. Kainuu
6.4. Häme
13.4. Kaakkois-Suomi
21.4. Etelä-Savo
4.5. Pohjois-Pohjanmaa
5.5. Lappi
31.5. Keski-Pohjanmaa

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig