Hoppa över navigering

Såhär ansluter du dig

Du kan ansluta dig till nätverket Ta hand om bonden genom att ingå ett samarbetsavtal med LPA. Avtalet berättar att du förbinder dig att iaktta principerna för handlingsmodellen för tidigt ingripande på ett etiskt hållbart sätt. Ta kontakt med LPA:s nätverkssamordnare för att ingå ett samarbetsavtal.

Nätverket Ta hand om bonden välkomnar alla intressentorganisationer inom lantbruket samt företagare som i sitt arbete har möjlighet att upptäcka faktorer som hotar lantbruksföretagares arbetsförmåga och ork i arbetet och att vid behov hänvisa dem till hjälp. Målet är att garantera företagaren hjälp i rätt tid när det behövs.

En uppdaterad förteckning över nätverkets medlemmar finns på den finska sidan: Verkoston jäsenet. Du känner också igen dem som hör till nätverket på symbolen för nätverket Ta hand om bonden.

Nätverket erbjuder organisationer ett samarbetsforum där de kan nätverka multiprofessionellt tillsammans med olika experter på lantbruksbranschen. Vi erbjuder dem som hör till nätverket aktuell information, introduktion och utbildning om teman med anknytning till tidigt ingripande samt stöd i vardagsarbetet.

Välkommen med!

Nätverkssamordnare

Arja Peltomäki-Vastamaa
Företagshälsovårdsexpert

Till medlemmarna i nätverket Ta hand om bonden

Vi ordnar regelbundet Ta hand om bonden-träffar i samarbete med regionala välbefinnandeprojekt. Du får information om kommande träffar av nätverkssamordnaren eller av projektarbetaren i ditt landskap: Kontaktuppgifter för projektet Ta hand om bonden. Tidpunkter och orter för kommande möten (eventuella ändringar möjliga):

9.9. Pohjois-Pohjanmaa
10.9. Lappi
14.9. Varsinais-Suomi
16.9. Pirkanmaa
17.9. Keski-Suomi
17.9. Österbotten
24.9. Nyland och Åboland
29.9. Pohjois-Savo
6.10. Etelä-Pohjanmaa
28.10. Koillismaa
29.10. Itä-Lappi
11.11. Kaakkois-Suomi
18.11. Pohjois-Karjala
25.11. Etelä-Savo
25.11. Kainuu/Paltamo
2.12. Åland/Mariehamn
2.12. Uusimaa

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig