Hoppa över navigering

Skadeanmälan

Obs! Spara först blanketten på din dator och fyll i den med hjälp av det kostnadsfria programmet Adobe Reader. Spara sedan den ifyllda blanketten och skicka den till oss.

Det är viktigt att du sparar blanketten på datorn både innan du fyller i den och efter att du har gjort det för att alla fält som ska fyllas i syns och sparas rätt.

Skadeanmälan

Bilagor till skadeanmälan

Utredningar

  • Tilläggsutredning för OFLA-ersättning, utredning om hästar/ponnyer, 7183r (pdf)

  • Tilläggsutredning över tilläggskostnader för hushållssysslor, 7067r (pdf)

  • Utredning om användningen av ved/flis, 7170r (pdf)

  • Utredning om smärtor, 7184r (pdf)

  • Utredning om nedsatt hörsel, 7182r (pdf)

  • Tilläggsutredning om användningen av alkohol eller andra rusmedel, 7191 (pdf)

Redogörelse

Yrkesinriktad rehabilitering

  • Utredningar över yrkesinriktad rehabilitering, 7189r (pdf)

  • Ansökan om rehabiliteringslån och rehabiliteringsunderstöd, 7504r (pdf)

För arbetsgivare

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig