Hoppa över navigering

LPA:s år 2022: Verkställande direktörens översikt

Ett varmt tack för samarbetet vill jag rikta till kunder, personalen, samarbetspartner och förvaltningen. Tack också för ert förtroende och chansen att få leda den här fina gemenskapen.


År 2022 var med europeiska mått sett ett exceptionellt år. Ett krig bröt ut i Europa vilket kom som en chock för oss alla. Någonting sådant hade ingen av oss kunnat förutse. I Europa och även i Finland kom försörjningsberedskapen att få en alldeles ny betydelse. I och med kriget blev den livsviktiga roll som självförsörjningen på livsmedel och livsmedelsproducenterna har tydlig. Senast nu är det hög tid att koncentrera sig på att hjälpa lantbruksföretagarna att orka och på att stöda deras arbetsförmåga.

Utöver det förändrade säkerhetsläget belastade den kraftiga inflationen våra kunders liv. LPA:s lantbrukskunder råkade i ännu mer utmanande förhållanden än tidigare när kostnaderna för produktionssatsningarna ökade avsevärt. De höjda levnadskostnaderna påverkade också stipendiaternas vardag.

Projektet Ta hand om bonden fortsatte sitt systematiska arbete för att upprätthålla våra försäkrade kunders arbetsförmåga. Projektet fick tilläggsfinansiering fram till utgången av 2024 och vi fortsätter att aktivt arbeta för en etablering av verksamheten.

Ministeriet avbröt den planerade reformen av lagen om avbytarservice i somras efter remissomgången. Reformen av nätverket av lokala enheter för avbytarservice fortsatte emellertid och efter 2022 är det 12 kommuner som ansvarar för avbytartjänsterna. Vi stöder de lokala enheterna för att arbetet i sin nya form ska kunna inledas så smidigt som möjligt.

LPA fick mer ansökningar i nästan alla förmånsslag, särskilt när det gäller antalet pensionsansökningar vilket delvis beror på indexförhöjningen. Till följd av de långvariga pandemibegränsningarna beviljades 2022 exceptionellt många stipendier. Detta syns som en ökad mängd försäkringar för stipendiater. Trots de speciella förhållandena utvecklades handläggningstiderna positivt och kundtillfredsställelsen låg fortfarande på en bra nivå. I syfte att ytterligare förbättra kundupplevelsen fortsätter vi att finslipa verksamhetsprocesserna i fråga om olycksfallsersättningarna.

Det för arbetslivet omvälvande hybridarbetet har också blivit en del av vardagen hos LPA. I samarbete med personalen tog vi fram en utvecklingsplan för arbetsgemenskapen som ska stöda en god arbetstagarupplevelse under kommande år. Vi stödde vår personals arbete på ett flertal olika sätt. Personalen klarade fint av det speciella året. En god grund för utvecklingen av arbetstagaraupplevelsen bildade också certifikatet Familjevänlig arbetsplats som Befolkningsförbundet beviljade oss. Vi upprätthåller familjevänligheten som en faktor som gör att man gärna vill börja arbeta hos oss men också gärna stannar kvar.

De totala driftskostnaderna minskade från året innan med 4,8 miljoner euro vilket närmast beror på att ICT-kostnaderna var lägre än året innan. Placeringsverksamhetens avkastning var svag, liksom också hos andra aktörer i branschen i detta utmanande marknadsläge.

Under året som avslutades inleddes en generationsväxling i LPA:s ledning. Jag utnämndes till verkställande direktör och jag fick ta emot uppgifterna i början av 2023. Tillsammans har vi börjat bereda LPA:s strategi för de kommande åren.

Ett varmt tack för samarbetet vill jag rikta till kunder, personalen, samarbetspartner och förvaltningen. Tack också för ert förtroende och chansen att få leda den här fina gemenskapen.

Heli Backman

Tillbaka till sidan LPA:s år 2022

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig