Ohita valikko

Melan vuosi 2022: Toimitusjohtajan katsaus

Lämpimät kiitokset yhteistyöstä asiakkaille, henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja hallinnolle. Kiitos myös luottamuksesta ja mahdollisuudesta, että pääsin johtamaan tätä hienoa yhteisöä.


Vuosi oli koko Euroopan mitassa hyvin poikkeuksellinen. Euroopassa käynnistyi sota, mikä järkytti meitä kaikkia. Tällaista varmaankaan meistä kukaan ei osannut ennustaa. Euroopassa ja myös Suomessa huoltovarmuuden merkitys nousi aivan uudenlaiseen rooliin. Tämän myötä ruokaomavaraisuus ja sen tuottajat yhteiskuntamme elintärkeänä osana tulivat näkyviksi. Nyt viimeistään on keskityttävä maataloustuottajien jaksamisen ja työkyvyn tukemiseen.

Muuttuneen turvallisuustilanteen lisäksi merkittävä inflaatio rasitti asiakkaidemme elämää. Maatalousasiakkaamme joutuivat entistä haasteellisempiin olosuhteisiin tuotantopanosten kustannusten noustessa huomattavasti. Nousseet elinkustannukset vaikuttivat myös apurahansaajien arkeen.

Maatalousasiakkaidemme tukemiseksi Välitä viljelijästä -projekti jatkoi systemaattista työtä vakuutettujemme työkyvyn ylläpitämiseksi. Projektin rahoitusta jatkettiin vuoden 2024 loppuun, ja me jatkamme aktiivista työskentelyä toiminnan vakinaistamiseksi.

Suunniteltu lomituspalvelulain uudistaminen keskeytyi kesällä ministeriön toimesta lausuntokierroksen jälkeen. Lomituksen paikallisyksikköverkoston uudistamista kuitenkin jatkettiin ja vuoden 2022 jälkeen lomituspalveluista vastaa 12 kuntaa. Tuemme paikallisyksiköitä, jotta työ käynnistyisi uudessa muodossa mahdollisimman sujuvasti.

Hakemusmäärät Melassa kasvoivat lähes kaikissa etuuslajeissa, erityisesti eläkehakemuksissa liittyen osittain indeksikorotukseen. Pitkään kestäneiden pandemiarajoitusten vuoksi vuonna 2022 myönnettiin poikkeuksellisen paljon apurahoja. Tämä näkyi apurahansaajien vakuutusten määrän kasvuna. Erityisistä olosuhteista huolimatta käsittelyajat kehittyivät myönteisesti ja asiakastyytyväisyys pysyi edelleen hyvällä tasolla. Asiakaskokemuksen edelleen parantamiseksi jatkamme tapaturmakorvausten toimintaprosessien hiomista.

Työelämää mullistanut hybridityö on tullut myös Melassa osaksi arkea. Laadimme yhdessä henkilöstön kanssa työyhteisön kehittämissuunnitelman tukemaan hyvää työntekijäkokemusta tulevina vuosina. Tuimme henkilöstömme työskentelyä monin eri tavoin. Henkilöstömme suoriutui erikoisesta vuodesta hyvin. Hyvää pohjaa työntekijäkokemuksen kehittämiselle loi myös Väestöliiton myöntämä Perheystävällinen työpaikka -tunnus. Ylläpidämme perheystävällisyyttä henkilöstömme pito- ja vetovoimatekijänä.

Kokonaisliikekulumme laskivat edellisestä vuodesta 4,8 miljoonaa euroa, mikä johtui lähinnä ICT-kulujen vähenemisestä. Sijoitustoiminnan tuotto oli heikko, kuten muillakin alan toimijoilla haastavassa markkinatilanteessa.

Päättyneen vuoden aikana käynnistyi Melan johdon sukupolvenvaihdos. Allekirjoittanut valittiin toimitusjohtajaksi ja sain ottaa tehtävät vastaan vuoden 2023 alkupuolella. Olemme yhdessä aloittaneet Melan tulevien vuosien strategian valmistelun.

Lämpimät kiitokset yhteistyöstä asiakkaille, henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja hallinnolle. Kiitos myös luottamuksesta ja mahdollisuudesta, että pääsin johtamaan tätä hienoa yhteisöä.

Heli Backman

Takaisin sivulle Melan vuosi 2022

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö