Hoppa över navigering

Begäran om kontakt och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får information om hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA när du begär att LPA kontaktar dig.

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna svara på din begäran om kontakt. Vi kan inte kontakta dig utan dina personuppgifter.

När du ber LPA kontakta dig uppkommer ett avtal mellan dig och LPA. Dina personuppgifter behandlas för att verkställa avtalet. De uppgifter du lämnat i samband med begäran om kontakt används inte av LPA för andra ändamål.

LPA:s rätt att samla in och lämna ut dina personuppgifter

I samband med din begäran om kontakt samlar LPA inte in uppgifter om dig från andra och lämnar inte heller ut dina uppgifter till andra utan ditt samtycke. Om du vill kan du återkalla ditt samtycke senare.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har lagrats om dig i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan begära att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera dina ofullständiga personuppgifter, om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifterna.

Övriga rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Du kan begära att dina uppgifter raderas ur LPA:s register. Du kan också begära att LPA begränsar behandlingen av dina personuppgifter, om du anser att de är felaktiga eller behandlas lagstridigt. Då kan LPA behandla dina uppgifter endast med ditt samtycke eller för de ändamål som särskilt nämns i dataskyddsförordningen.

Begäranden som gäller personuppgifter samt besvärsrätt

Att framställa en begäran som gäller personuppgifter och få svar på den är i allmänhet kostnadsfritt. Om LPA inte vidtar åtgärder i fråga om dina personuppgifter på grundval av din begäran, får du besked om saken senast inom en månad. Om din begäran inte kan uppfyllas berättar LPA varför.

Om du är missnöjd med LPA:s beslut i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte följer EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att klaga hos dataombudsmannen.

Förvaring av dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnat i samband med begäran om kontakt förvaras i allmänhet ett år från det att du bett LPA kontakta dig.

Registeransvarig

LPA är registeransvarig för de uppgifter som samlats in i samband med begäran om kontakt.

Kontaktuppgifter till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s internetsidor. Du kan också ringa LPA:s växel på nummer 029 435 11.

Läs mer under Dataskydd

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig