Ohita valikko

Melan maatalousyrittäjiä tukeva Välitä viljelijästä -projekti etenee

Maatalousyrityksen tärkein voimavara ovat yrittäjät itse. Toisinaan henkiset voimavarat ehtyvät tai taloudelliset huolet kasaantuvat. Tällöin apua olisi saatava nopeasti. Päättynyt vuosi toi taloudellisia vaikeuksia ja jaksamisongelmia monelle yrittäjälle. Hallituksen kriisipaketin turvin miljoonan euron lisämääräraha ohjataan maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) toimeenpanemana.

Välitä viljelijästä -projekti vuodelle 2017

Melan apu kohdentuu sekä välittömästi maatalousyrittäjien jaksamiseen vaikuttaviin tukitoimiin että pitkävaikutteiseen ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön. Projekti on nimetty Välitä viljelijästä -projektiksi.

Apua kanavoidaan seuraavin toimenpitein:

  • Vaikeuksissa olevat maatalousyrittäjät voivat hakea Melasta enintään 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta asiantuntijapalveluihin uupumisen ja masennuksen hoitamiseksi tai taloudellisen tai juridisen asiantuntija-avun hankkimiseksi.
  • Mela palkkasi vuoden alussa neljä alueellista projektityöntekijää auttamaan maatalousyrittäjiä jaksamiseen, työkykyyn ja talouteen liittyvissä haasteissa sekä ohjaamaan yrittäjiä oikeanlaisen avun piiriin.
  • Mela kehittää vuoden 2017 aikana ennaltaehkäisevää varhaisen välittämisen mallia. Tavoitteena on rohkaista maatiloilla vierailevia henkilöitä ottamaan yrittäjän kanssa puheeksi myös työssä jaksamiseen ja henkiseen kuormitukseen liittyvät asiat. Tärkeää on saada kaikki voimavarat ja verkostot yhdessä maatalousyrittäjien tueksi.

Melan projektityöntekijät ja alueelliset hanketyöntekijät yhdessä yrittäjien tukena

Melan projektityöntekijät ja alueelliset hanketyöntekijät työskentelevät yhdessä auttaen maatalousyrittäjiä haasteissa sekä ohjaten yrittäjiä oikeanlaisen avun piiriin. Näin varmistetaan, että kriisiapua on saatavana läpi Suomen.

Ostopalvelusitoumuksella oikeanlaisen asiantuntija-avun piiriin

Saadakseen ostopalvelusitoumuksen yrittäjän tulee ottaa yhteyttä joko alueen hanketyöntekijään tai alueen Melan projektityöntekijään. Avustava hanke- tai projektityöntekijä selvittää mitä apua yrittäjälle voidaan järjestää ja olisiko tähän tarpeeseen mahdollista saada ostopalvelusitoumus. Niissä tapauksissa, joissa ostopalvelusitoumus voisi olla ratkaisu maatalousyrittäjän auttamiseksi, hanke- tai projektityöntekijä avustaa hakemuksen täyttämisessä ja kirjoittaa hakemukseen oman suosituksensa. Ostopalvelusitoumus on henkilökohtainen, joten samaan maatalousyritykseen voidaan myöntää tarvittaessa useampikin sitoumus.

Pitkävaikutteinen ennaltaehkäisevä työhyvinvointityö

Mela vahvistaa lisämäärärahan turvin myös pitkävaikutteista ennaltaehkäisevää työhyvinvointityötä uusilla toimilla. Varhaisen välittämisen mallia kehitetään, uusia toimintamalleja uupumuksen tunnistamiseksi etsitään ja yhdessä verkostojen kanssa tuotetaan ennaltaehkäisevään työhön liittyviä sisältöjä ja koulutuksia.

Työn alla parhaillaan

Projektissa työstetään parhaillaan yhdessä Melan projektityöntekijöiden ja alueellisten hanketyöntekijöiden kanssa tarkennettu toimintasuunnitelma vuodelle. Tietyillä alueilla hanketyöntekijöiden palkkaaminen on vielä kesken. Jatkossa hanke- ja projektityöntekijöiden nimet sekä yhteystiedot löytyvät Melan nettisivuilta. Mela tiedottaa aktiivisesti projektin etenemisestä ja siihen liittyvistä asioista Melan nettisivuilla.

Lisätietoja:
Pirjo Ristola, projektinvetäjä, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Välitä viljelijästä -projekti, pirjo.ristola@mela.fi, p. 029 435 2274 ja kriisiapu@mela.fi.

Melan alueelliset projektityöntekijät:
Eila Eerola: Keski-Suomi ja Etelä-Savo, Hannele Liimatta: Häme, Susann Rabb: ruotsinkielinen Pohjanmaa, Ahvenanmaa ja muut ruotsinkieliset alueet ja Eija Tammela: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

Lisää tietoa löydät Melan nettisivulta Välitä viljelijästä -teeman alta.

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö