Hoppa över navigering

Tävling eller utlottning och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur Lantbrukarnas pensionsanstalt LPA behandlar dina personuppgifter när du deltar i en tävling eller utlottning.

Varför och på vilka grunder behandlas dina personuppgifter hos LPA?

Dina personuppgifter behandlas i samband med en tävling eller utlott­ning som LPA ordnar. LPA kan vid behov inte kontakta dig eller leverera eventuella priser utan dina personuppgifter.

När du anmäler dig till en tävling eller en utlottning samtycker du till att LPA behandlar de personuppgifter som du uppger i syfte att genom­föra åtgärder i anslutning till tävlingen eller utlottningen.

LPA behandlar dina personuppgifter utgående från ditt samtycke och endast i det syfte som anges i reglerna för tävlingen eller utlott­ningen. Om du vill kan du senare återkalla ditt samtycke genom att meddelande LPA om det.

Uppgifter som du lämnar i samband med anmälan till en tävling eller utlottning används inte i andra syften hos LPA.

LPA:s rätt att hämta in och överlåta dina personuppgifter

I samband med en tävling eller utlottning hämtar LPA inte in uppgifter som berör dig och överlåter inte heller dina uppgifter till andra. Person­uppgifter på tävlings- och utlottningsblanketter behandlas endast hos LPA.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter LPA har registrerat om dig. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan begära att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas till. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det är viktigt med tanke på personuppgifternas användningssyfte.

Andra rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Du kan begära att uppgifterna som gäller dig stryks ur LPA:s register. Du kan dessutom begära att LPA begränsar behandlingen av dina per­sonuppgifter om de enligt din uppfattning är felaktiga eller behandlas lagstridigt. Då kan LPA behandla dina uppgifter endast med ditt sam­tycke eller i syften som anges särskilt i dataskyddsförordningen.

Begäran om personuppgifter och rätt att överklaga

Vanligtvis kostar det inte att begära ut sina personuppgifter och få svar på begäran. Om LPA inte vidtar åtgärderna gällande personuppgifterna som du anför i din begäran informeras du om detta senast inom en månad. Om det inte är möjligt att utföra din begäran meddelar LPA orsaken.

Om du är missnöjd med LPA:s beslut i en fråga som gäller dina per­sonuppgifter eller om du anser att LPA inte följer EU:s dataskyddsför­ordning i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att överklaga hos dataskyddsombudsmannen.

Förvarande av dina personuppgifter

Uppgifter som du uppger i samband med att du anmäler dig till en täv­ling eller utlottning förvaras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så länge som det är nödvändigt med tanke på syftet med behandlingen av uppgifterna. Dina personuppgifter förvaras fram till att alla priser har delats ut. Uppgifterna förvaras i högst 3 månader efter att de har samlats in.

Registeransvarig

LPA är registeransvarig för uppgifter som samlas in i samband med en tävling eller utlottning.

Kontakt till LPA:s dataskyddsansvarig

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa till LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig