Hoppa över navigering

Respons till LPA och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA när du ger respons till LPA.

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

Dina personuppgifter behövs när vi handlägger responsen och ger dig ett svar. LPA kan inte utan dina personuppgifter berätta för dig vad responsen lett till eller svara på de frågor du ställt.

När du lämnar dina personuppgifter i samband med att du ger respons och begär ett svar av LPA med anledning av din respons, samtycker du till att LPA behandlar dina personuppgifter för detta ändamål.

LPA behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. De uppgifter som du lämnat i samband med responsen används inte för andra ändamål på LPA. Utan att du samtyckt till det skaffar LPA inte uppgifter om dig från annat håll och lämnar inte ut uppgifter om dig till andra. Om du gett ditt samtycke kan du senare återkalla det om du så vill.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter. Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

Andra rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Du kan begära att de uppgifter som du lämnat i responsen raderas ur LPA:s register. Dessutom kan du be LPA begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller om de behandlas lagstridigt. LPA kan då behandla dina uppgifter bara med ditt samtycke eller för sådana ändamål som är särskilt nämnda i dataskyddsförordningen.

Begäran som gäller personuppgifter och rätt att lämna in klagomål

Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter. Om LPA trots din begäran inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter, får du besked om det senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Förvaring av dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnat i samband med din respons förvaras i allmänhet ett år från responsen.

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in i samband med anmälan.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig