Hoppa över navigering

Rekrytering och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA i samband med din arbetsansökan.

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

Dina personuppgifter behandlas på LPA för att tillsätta ett ledigförklarat arbete eller för att handlägga en öppen ansökan som du lämnat in. LPA måste behandla dina personuppgifter för att kunna beakta din ansökan i rekryteringsprocessen.

De uppgifter som samlas in i samband med en arbetsansökan används inte för andra ändamål. LPA behandlar dina personuppgifter på grundval av det samtycke som du ger genom att söka anställning hos LPA.

LPA:s rätt att skaffa och lämna ut personuppgifter om dig

Utan ditt samtycke skaffar LPA inte uppgifter om dig från annat håll och lämnar inte ut dina uppgifter till andra. Du kan senare återkalla ett samtycke som du gett.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i LPA:s register. Om du vill kan du få en kopia av dina personuppgifter. Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

Andra rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att dra tillbaka din ansökan och begära att uppgifterna om dig raderas ur LPA:s register. Du kan be LPA begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller om de behandlas lagstridigt. LPA kan då behandla dina uppgifter bara med ditt samtycke eller för sådana ändamål som är särskilt nämnda i dataskyddsförordningen.

Begäran som gäller personuppgifter och rätt att lämna in klagomål

Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter. Om LPA trots din begäran inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter, får du besked om det senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Hur länge dina personuppgifter bevaras

De uppgifter som behövs för att handlägga din arbetsansökan bevaras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så länge det behövs för att uppnå ändamålet med behandlingen av uppgifterna. Den tid de bevaras är i allmänhet två år från att rekryteringsprocessen upphörde. Om du har gjort en öppen ansökan bevaras dina personuppgifter i allmänhet ett år från att ansökan lämnades in.

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in i samband med arbetsansökningar.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig