Hoppa över navigering

Kampanjen Toppavbytare och behandlingen av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA när du anmäler en avbytare till kampanjen Toppavbytare.

Varför, för vilket ändamål och på vilka grunder behandlas dina personuppgifter hos LPA?

Din personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra LPA:s kampanj. LPA behöver dina personuppgifter för att vid behov kunna kontakta dig för att få svar på frågor som gäller avbytaren du har anmält. Dessutom behöver LPA dina personuppgifter för att kunna meddela avbytaren som anmälts till Toppavbytarkampanjen att han eller hon har anmälts till tävlingen, vem som har gjort anmälan och på vilka grunder. LPA använder dina personuppgifter också om en av de tre huvudvinsterna kommer att skickas till dig. Då publiceras också ditt namn.

När du anmäler en avbytare till Toppavbytarkampanjen på anmälningsblanketten och fyller i dina egna personuppgifter på blanketten ger du ditt samtycke till att LPA behandlar dem i syfte att genomföra de åtgärder i anslutning till kampanjen som anges ovan. Du samtycker också till att motiveringarna som du uppgett i Toppavbytarkampanjen om avbytaren kan användas i medier som LPA väljer utan att din identitet avslöjas. Du samtycker också till att LPA får kontakta dig under 2020 och 2021, om LPA vill erbjuda dig samarbete i syfte att producera material i medierna. Om du vill kan du förbjuda LPA att kontakta dig för att erbjuda dig samarbete genom att meddela detta till LPA:s avbytarserviceteam.

LPA behandlar dina personuppgifter utgående från ditt samtycke och endast för de ändamål om anges ovan. Om du vill kan du senare återkalla ditt samtycke som avses ovan genom att meddela detta skriftligen till LPA:s avbytarserviceteam lomitus(at)mela.fi.

Personuppgifter som behandlas

LPA behandlar följande uppgifter om dig i anslutning till kampanjen: namn, adress, postnummer, postanstalt, telefonnummer, e-postadress och avbytarservicens lokala enhet inom det område där du är eller där din gård ligger.

LPA:s rätt att hämta in och överlåta dina personuppgifter

LPA hämtar inte i anslutning till kampanjen in uppgifter om dig från andra och överlåter utan ditt samtycke inte heller dina personuppgifter till andra än till avbytaren som du har anmält till tävlingen Toppavbytare. Personuppgifterna som du har lämnat på anmälningsblanketten till Toppavbytarkampanjen behandlas endast av LPA.

Om du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter överlåts till en annan person kan du om du vill senare återkalla ditt samtycke genom att meddela detta skriftligt till LPA:s avbytarserviceteam.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som har sparats i LPA:s register. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter. Du kan begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter rättas till. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det är av betydelse för ändamålet för behandlingen av uppgifterna.

Andra rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Du kan begära att uppgifterna om dig avlägsnas ur LPA:s register. Du kan dessutom begära att LPA begränsar behandlingen av dina personuppgifter om de enligt din uppfattning är felaktiga eller om de behandlas lagstridigt. Då får LPA behandla dina uppgifter endast med ditt samtycke eller i syften som särskilt avses i dataskyddsförordningen.

Begäran och besvär gällande personuppgifter

Vanligtvis kostar det inte att lämna en begäran gällande personuppgifterna och att få svar. Om LPA utifrån din begäran inte genomför åtgärder i anslutning till dina personuppgifter informeras du om detta senast inom en månad. Om begäran inte kan uppfyllas meddelar LPA orsaken. Om du är missnöjd med LPA:s beslut i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte följer EU:s dataskyddsförordning i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att överklaga hos dataskyddsombudsmannen.

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifterna som samlas in via anmälningsblanketten till Toppavbytarkampanjen bevaras i enlighet med EU:S dataskyddsförordning så länge som det är nödvändigt med tanke på syftet för behandlingen av personuppgifterna. Dina personuppgifter förvaras till utgången av 2021.

Registeransvarig

LPA är registeransvarig för uppgifterna som samlas in via anmälningsblanketten för Toppavbytarkampanjen.

Kontakt till LPA:s dataskyddsansvarig

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa till LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig