Hoppa över navigering

Kampanjen Toppavbytare och behandlingen av personuppgifter när du har anmälts av en annan person

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, när en annan person har anmält dig till kampanjen Toppavbytare.

Och på vilka grunder behandlas dina personuppgifter hos LPA?

Din personuppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra LPA:s kampanj och kanske leverera ett pris hem till dig. LPA behöver dina personuppgifter också för att kunna kontakta dig så att du kan intervjuas om du blir en av de tre som vinner huvudpriset.

LPA behandlar dina personuppgifter utgående från ditt samtycke och endast för de ändamål som anges ovan och under följande rubrik. LPA använder inte dina personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till kampanjen i andra syften.  Om du vill kan du återkalla din medverka i kampanjen och ditt samtycke genom att meddela det skriftligen till LPA:s avbytarserviceteam lomitus(at)mela.fi.

Vad har du gett ditt samtycke till?

Den som har anmält dig till kampanjen Toppavbytare har meddelat LPA att han eller hon har fått ditt samtycke till att anmäla dig till kampanjen. Du har således gett ditt samtycke till att LPA behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra följande åtgärder i anslutning till kampanjen.

De som deltar i kampanjen beviljar LPA rätt att publicera namnen på de tre personer som vinner huvudpriset och deras hemorter och att presentera Toppavbytaren och hans eller hennes arbete samt motiveringarna till att du valdes till Toppavbytare utan särskilt samtycke, meddelande eller särskild ersättning under 2020 och 2021 i medier som LPA väljer. Det här gäller också dig när du deltar i kampanjen.

Det ovan nämnda innebär i praktiken bland annat att ditt namn kan publiceras och att du under 2020 och 2021 kan presenteras i LPA:s sociala mediekanaler, på webbplatsen och i tidningen LPA idag. LPA kontaktar dig emellertid före publiceringen. Om du vill kan du meddela LPA:s avbytarserviceteam att du inte samtycker till att ditt namn publiceras eller att du presenteras i offentligheten. Detta innebär i praktiken också att din medverkan i kampanjen upphör.

Genom att delta i tävlingen ger du också ditt samtycke till att LPA kontaktar dig under 2020 och 2021 i följande ärenden:

  • om LPA vill erbjuda dig samarbete i syfte att producera material i medier
  • för att fråga om du får bli fotograferad i ditt arbete som avbytare.

Om du vill kan du förbjuda att LPA kontaktar dig i ovanstående ärenden genom att meddela detta till LPA:s avbytarserviceteam.

 Personuppgifter som behandlas

LPA behandlar följande uppgifter om dig i anslutning till kampanjen:

Kontaktinformation: namn, adress, postnummer, postanstalt telefonnummer, e-post och lokal enhet som du arbetar i.

Dina egenskaper som toppavbytare genom val av följande: kännedom om djur och deras beteende, kommer bra överens med husbondfolket, är omsorgsfull och följer anvisningar, är omsorgsfull och följer anvisningar, bra hantering av maskiner och anordningar på gården, klarar sig bra i både nya och mer traditionella produktionsförhållanden, upprätthåller sin yrkeskunskap, är initiativrik och pålitlig och något annat, vad. Dessutom kan den som har anmält dig till kampanjen med gena ord motivera varför du borde bli en Toppavbytare.

LPA:s rätt att hämta in och överlåta dina personuppgifter

LPA hämtar i anslutning till kampanjen inte in uppgifter om dig från andra än dig och den person som har anmält dig till kampanjen. LPA överlåter inte dina uppgifter till andra utan ditt samtycke.

Personuppgifterna som du har lämnat på anmälningsblanketten till Toppavbytarkampanjen behandlas endast av LPA. Om du har gett ditt samtycke till att bli anmäld i kampanjen kan dina personuppgifter behandlas så som beskrivs ovan under Vad har du gett ditt samtycke till?.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som har sparats i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter. Du kan begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter rättas till. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det är av betydelse för ändamålet för behandlingen av uppgifterna.

 Andra rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Du kan begära att uppgifterna om dig avlägsnas ur LPA:s register. Du kan dessutom begära att LPA begränsar behandlingen av dina personuppgifter om de enligt din uppfattning är felaktiga eller om de behandlas lagstridigt. Då får LPA behandla dina uppgifter endast med ditt samtycke eller i syften som särskilt avses i dataskyddsförordningen.

Begäran och besvär gällande personuppgifter

Vanligtvis kostar det inte att lämna en begäran gällande personuppgifterna och att få svar. Om LPA utifrån din begäran inte genomför åtgärder i anslutning till dina personuppgifter informeras du om detta senast inom en månad. Om begäran inte kan uppfyllas meddelar LPA orsaken. Om du är missnöjd med LPA:s beslut i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte följer EU:s dataskyddsförordning i behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att överklaga hos dataskyddsombudsmannen.

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifterna som samlas in via anmälningsblanketten till Toppavbytarkampanjen bevaras i enlighet med EU:S dataskyddsförordning så länge som det är nödvändigt med tanke på syftet för behandlingen av personuppgifterna. Dina personuppgifter förvaras till utgången av 2021.

Registeransvarig

LPA är registeransvarig för uppgifterna som samlas in via anmälningsblanketten till Toppavbytarkampanjen.

Kontaktinformation för LPA:s registeransvarige

Skicka skyddad e-post på LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Läs mer om dataskyddet och behandlingen av personuppgifter hos LPA

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig