Hoppa över navigering

Evenemang och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA när du anmäler dig till ett evenemang.

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

Dina personuppgifter behövs när evenemanget förbereds och dess program genomförs. LPA kan inte utan dina personuppgifter sköta de arrangemang som gäller dig i samband med evenemanget.

När du anmäler dig till ett evenemang uppstår det ett avtal mellan dig och LPA. Dina personuppgifter behandlas för att verkställa avtalet. De uppgifter som du lämnar i samband med din anmälan används inte för andra ändamål på LPA.

LPA:s rätt att skaffa och lämna ut personuppgifter om dig

Genom att anmäla dig till evenemanget samtycker du till att LPA vid behov lämnar ut behövliga uppgifter om dig till dem som ordnar program, måltider eller logi under evenemanget.

Utan ditt samtycke samlar LPA inte in personuppgifter om dig från annat håll eller lämnar ut dina uppgifter till andra. Om du gett ditt samtycke kan du senare återkalla det om du så vill.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

Andra rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Du kan begära att uppgifterna om dig raderas ur LPA:s register. Dessutom kan du be LPA begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller om de behandlas lagstridigt. LPA kan då behandla dina uppgifter bara med ditt samtycke eller för sådana ändamål som är särskilt nämnda i dataskyddsförordningen.

Begäran som gäller personuppgifter och rätt att lämna in klagomål

Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter. Om LPA trots din begäran inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter, får du besked om det senast inom en månad.

Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken. Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Hur länge dina personuppgifter bevaras

De uppgifter som du lämnat i samband med att du anmält dig till evenemanget bevaras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så länge det behövs för att uppnå ändamålet med behandlingen av uppgifterna. Den tid personuppgifterna bevaras är i allmänhet ett halvt år från evenemanget.

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in i samband med anmälan.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig