Hoppa över navigering

Beställning och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får information om hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA när du beställer LPA:s broschyrer eller andra publikationer.

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

Dina personuppgifter behövs för att kunna leverera beställningen. LPA kan inte skicka de produkter du beställt utan dina personuppgifter.

När du gör en beställning till LPA uppkommer ett avtal mellan dig och LPA. Dina personuppgifter behandlas för att verkställa avtalet. De uppgifter du lämnat i samband med beställningen används inte av LPA för andra ändamål.

LPA:s rätt att samla in och lämna ut dina personuppgifter

Genom att göra en beställning till LPA samtycker du till att LPA lämnar ut dina kontaktuppgifter till Posten för skickande av ankomstmeddelande.

LPA samlar inte in uppgifter om dig från andra och lämnar inte heller ut dina uppgifter till andra utan ditt samtycke. Om du vill kan du återkalla ditt samtycke senare.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har lagrats om dig i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.

Du kan begära att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera dina ofullständiga personuppgifter, om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifterna.

Övriga rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Du kan begära att dina uppgifter raderas ur LPA:s register. Du kan också begära att LPA begränsar behandlingen av dina personuppgifter, om du anser att de är felaktiga eller behandlas lagstridigt. Då kan LPA behandla dina uppgifter endast med ditt samtycke eller för de ändamål som särskilt nämns i dataskyddsförordningen.

Begäranden som gäller personuppgifter samt besvärsrätt

Att framställa en begäran som gäller personuppgifter och få svar på den är i allmänhet kostnadsfritt. Om LPA inte vidtar åtgärder i fråga om dina personuppgifter på grundval av din begäran, får du besked om saken senast inom en månad. Om din begäran inte kan uppfyllas berättar LPA varför.

Om du är missnöjd med LPA:s beslut i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte följer EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att klaga hos dataombudsmannen.

Förvaring av dina personuppgifter

De uppgifter du angett i samband med beställningen förvaras så länge beställningen behandlas och postas, högst i 6 månader.

Registeransvarig

LPA är registeransvarig för de uppgifter som samlats in i samband med beställningen.

Kontaktuppgifter till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s internetsidor. Du kan också ringa LPA:s växel på nummer 029 435 11.

Läs mer under Dataskydd

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig