Njuike navigašuvnna meattá

Diŋgon ja persovdnadieđuid gieđahallan

EU diehtosuodjeásahus gáibida, ahte oaččot dieđu das, mo du persovdnadieđut gieđahallojit. Eanadoalliid ealáhatlágádus Melas, go diŋgot Mela brošyraid dahje eará prentosiid.

Manin ja mainna ákkain du persovdnadieđut gieđahallojit Melas?

Du persovdnadieđut dárbbašuvvojit diŋgojuvvon buktagiid doaimmaheami várás. Mela ii sáhte sáddet dutnje du diŋgon buktagiid almmá persovdnadieđuidat.

Go diŋgot Melas, du ja Mela gaskii šaddá soahpamuš. Du persovdnadieđut gieđahallojit soahpamuša ollašuhttima dihte. Du diŋgoma oktavuođas addin dieđut eai geavahuvvo Melas eará ulbmiliidda.

Mela vuoigatvuohta háhkat ja luohpadit persovdnadieđuidat

Diŋgomiin Melas mieđat dasa, ahte Mela luohpada oktavuođadieđuidat Postii boahtinalmmuhusa sáddema várás.

Mela ii fikka háhkat dutnje guoski dieđuid earáin iige maiddái luohpat dieđuidat earáide almmá du lobi. Jos hálidat, sáhtát maŋŋá geassit eret du addin lobi.

Dus lea vuoigatvuohta dárkkistit dieđuidat

Dus lea vuoigatvuohta oažžut diehtit, mo dutnje guoski dieđut leat vurkejuvvon Mela registariidda. Sáhtát oažžut kopiija persovdnadieđuinat.

Sáhtát bivdit eahpedárkilis ja boastto persovdnadieđuid njulgema. Sáhtát maiddái dievasmahttit váilevaš persovdnadieđuidat, jos das lea persovdnadieđuid gieđahallanulbmila dáfus mearkkašupmi.

Persovdnadieđuid gieđahallamii laktáseaddji eará vuoigatvuođat

Sáhtát bivdit, ahte dutnje guoski dieđut sihkkojuvvojit eret Mela registariin. Sáhtát maiddái bivdit Mela ráddjet persovdnadieđuidat gieđahallama, jos dat leat du mielas boastut dahje dat gieđahallojit lága vuostá. Dákkár dilis Mela sáhttá gieđahallat dieđuidat dušše du lobiin dahje diehtosuodjeásahusa erenomážit máinnašan ulbmiliidda.

Persovdnadieđuid guoski bivdagat ja váidinvuoigatvuohta

Persovdnadieđuid guoski bivdaga dahkan ja vástádusa oažžun leat dábálaččat nuvttá. Jos Mela ii ollašuhte du bivdaga vuođul persovdnadieđuidat guoski doaibmabijuid, oaččot almmuhusa áššis maŋimuštá mánotbaji siste. Jos du bivdaga ii sáhte ollašuhttit, Mela muitala siva.

Jos don leat duhtameahttun Mela čovdosii persovdnadieđuidat guoski áššis dahje jos oainnát, ahte Mela ii čuovo EU diehtosuodjeásahusa dutnje guoski persovdnadieđuid gieđahallamis, dus lea vuoigatvuohta váidit áššis diehtosuodjesáttaolbmui.

Persovdnadieđuidat seailluheapmi

Du diŋgoma oktavuođas addin dieđut seailluhuvvojit diŋgojumi gieđahallama ja postema áigge, eanemustá 6 mánotbaji.

Registtardoalli

Mela lea diŋgojumi oktavuođas čoggojuvvon dieđuid registtardoalli.

Mela diehtosuodjevástideaddji oktavuođadieđut

Sádde suddjejuvvon šleađgapoastta Mela interneahttasiidduid bokte. Sáhtát maiddái riŋget Melai, telefonmolssa 029 435 11.

Lassediehtu diehtosuodjeoasis čujuhusas

Váldde oktavuođa

Oktavuohtadiedut