Hoppa över navigering

Kiila-rehabiliteringskurs för lantbruksföretagare

För vem?

  • du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande
  • du behöver hjälp av sakkunniga i yrkes- och arbetshälsorelaterade frågor och med din hälsa och livshantering
  • det finns ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta.

Tidpunkterna för svenskspråkig KIILA-kurs nummer 86335

  1. Grupperiod (inneh. öppenvårdsdygn): 17-20.10.2022
  2. Grupperiod : 13-17.3.2023
  3. Grupperiod: 16-20.10.2023

Ansökan

  1. Tag kontakt med din arbetshälsovård eller hvc på din hemkommun
  2. Fyll i ansökningsblankett KU 101 ( och KU200 om du har en förman)
  3. Införskaffa ett B-läkarintyg för rehabilitering.
  4. Egen ansökan med bilagor inlämnas till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller via FPA:s e-tjänst

Rehabiliteringen bekostas i sin helhet av FPA och är kostnadsfri för deltagaren!

Mera info:
Jessica Havulehto, sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa, tel 050 5160360, jessica.havulehto(at)harmankuntoutus.fi
Susann Rabb, projektarbetare Ta hand om Bonden, tel 050 3319056 , susann.rabb(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig