Stipendiater

LFÖPL-försäkringen gäller stipendiater som i Finland har beviljats stipendium för konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet.

Enligt lagen gäller försäkringsskyldigheten alla stipendiater som omfattas av den finländska sociala tryggheten och som har beviljats arbetsstipendium från Finland. Stipendiet ska ha beviljats för minst fyra månaders konstnärligt eller vetenskapligt arbete i Finland och uppgå till minst 1 300 euro, vilket motsvarar en årsinkomst på 3 900 euro (nivån 2019).

Under vissa förutsättningar omfattar försäkringen också stipendiatarbete utomlands och sådant stipendiatarbete som utförs av utländska stipendiater i Finland, förutsatt att stipendiaten omfattas av den finländska sociala tryggheten medan stipendiatarbetet utförs.

Försäkringsskyldigheten gäller både personer som fått ett personligt stipendium och medlemmar i en arbetsgrupp som arbetar på stipendium.

Personer som är yngre än 18 år eller har fyllt 68 år samt de som får ålderspension kan inte teckna försäkring. Försäkringsskyldigheten gäller inte heller stipendier som är avsedda för grundexamensstudier eller som är avsedda bara för kostnader, såsom resestipendier.

Närmare anvisningar om pensionsförsäkringen för stipendiater finns i Stipendiatförsäkringsguide (2016).

Uppdaterad 27.12.2018