Hoppa över navigering

Parkering vid huvudkontoret

Så hittar du till oss

Med bil från Hangöhållet (Västerleden väg 51)
Ta avtaget mot Hagalund och sväng vänster vid den första korsningen. Vid den följande ljuskorsningen tar du höger in på Norrskensvägen.

Med bil från Helsingforshållet (Västerleden väg 51)
Ta avtaget mot Hagalund och sväng höger. Vid de första trafikljusen tar du vänster in på Norrskensvägen

Parkering

Gästparkering finns mellan LPA:s och LokalTapiolas huvudkontor. Infarten till parkeringsplatsen sker från Norrskensgränden. Vi ber dig berätta bilens registernummer för vaktmästaren i receptionen.

Vid infarten till parkeringen är bommen öppen hela tiden. Vid utfarten öppnas bommen när man kör nära den.

Parkering är tillåten bara på de platser som är märkta KOy Metsätapiola. Parkeringsövervakning företas på området och felparkering kan leda till en felparkeringsavgift.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig