Hoppa över navigering

Ekonomiförvaltningens åtkomsträttigheter

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Petri Toponen
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435  

Processens namn 

Hantering av användarrättigheter till LPA:s ekonomiförvaltnings system i olika leverantörers molntjänster. 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Underhåll av användarrättigheterna till följande program och system: 

 • bokföring 
 • budgetering och rapportering 
 • cirkulation av leverantörsfakturor 
 • det elektroniska arkivet 
 • betalningsrörelse och kontohantering 
 • kapitalförvaltning 
 • anläggningstillgångar 

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • Tjänstemän på LPA 
 • Anställda hos Newsec Asset Management Oy 
 • Anställda hos Haahtela-rakennuttaminen Oy 
 • Anställda hos KOy Finnbo 
 • Tjänstemän på Metsä Group 
 • Tjänstemän på Colliers International Finland 

Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 • personuppgifter  

 Personuppgifter om den registrerade 

 • Namnuppgifter 
 • E-postadress 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Från Personalprocessen, Förvaltningsprocessen, Kiinteistö Oy Metsätapiola, Metsä Group, Colliers Finland och LPA:s ansökningar om användarrättigheter. 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Alla uppgifter i registret är sekretessbelagda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Uppgifterna lämnas ut till Kundsidorna för leverantörer, applikationernas användarregister och till en Excel-fil på LPA:s nätlagringsenhet. 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter översänds inte. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig