Hoppa över navigering

Lantbruksföretagarens välmående ABC i Åbo

Psykisk första hjälp®1 -utbildning i Åboland.

Kursen riktar sig till alla lantbruksföretagare, som vill stärka sitt eget och andras psykiska välmående.

Program, tisdag 24.10.
9.30 Morgonkaffe
9.45 Presentation och inledning av kursen/genomgång av kursens innehåll
10.30 Psykisk hälsa är en del av välmående och hälsa
11.30 Lunch
12.30 Känslor är grundstenarna för eget välmående
14.00 Kaffe
14.15 Bra människorelationer är viktigt för välmående
16.00 Avslutning av dagen
19.00 Gemensam middag

Program, onsdag 25.10.
9.00 Inledning av kursens andra dag
9.30 Krissituationer, krisens olika faser och varifrån får man hjälp vid en kris?
11.30 Lunch
12.30 Livsstil
13.30 Kaffe
13.45 Stresshantering och arbetsvälbefinnande
16.00 Avslutning av dagen

Som utbildare fungerar Pia Franzén och Märta Strömberg-Nygård från LPA.

Tilläggsinfo: Pia Franzén, pia.franzen(at)mela.fi, tfn 050 599 3629 och Märta Strömberg-Nygård, marta.stromberg-nygard(at)mela.fi, tfn 040 486 0909.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig