Hoppa över navigering

Kiila-rehabiliteringskurs för lantbruksföretagare i Härmä Rehab & Spa

För vem?

  • du har en sjukdom eller en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste åren kan försämra
  • din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande
  • du behöver hjälp av sakkunniga i yrkes- och arbetshälsorelaterade frågor och med din hälsa och livshantering
  • det finns ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta.

Syftet med KIILA-rehabilitering är att förbättra arbetsförmågan så att du ska kunna stanna kvar i arbetslivet

Rehabiliteringskursen innehåller 1 öppenvårdsdag och 3 grupperioder (totalt 14 dygn) på plats vid Härmä Rehab
& Spa samt 2–4 individuella kontakter (ist. för individuella besök). Rehabiliteringsprocessen är 1–1,5 år.

Tidpunkterna för svenskspråkig KIILA-kurs
1. Grupperiod (inneh. öppenvårdsdygn): 6–9.11.2023
2. Grupperiod: 11-15.3.2024
3. Grupperiod: 11-15.11.2024

Ansökan
1. Tag kontakt med din arbetshälsovård eller hvc på din hemkommun
2. Fyll i ansökningsblankett KU 101 (och KU200 om du har en förman)
3. Införskaffa ett B-läkarintyg för rehabilitering.
4. Egen ansökan med bilagor inlämnas till FPA, PB 10, 00056 FPA, eller via MITT FPA

Rehabiliteringen bekostas i sin helhet av FPA och är kostnadsfri för deltagaren!

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig