Hoppa över navigering

Arbete och hälsa

Sköt om dig själv! Må bra i arbetet.

Den viktigaste tanken bakom vårt hälsofrämjande arbete är att våra kunder ska må bra i arbetet och arbeta i en trygg miljö.

Vi erbjuder våra kunder mångsidiga tjänster som stödjer arbetshälsa och arbetarskydd.

Vi vill hjälpa våra kunder att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö där arbetet löper och mänskorna mår bra. Satsningar på arbetshälsan betalar sig tillbaka.

Vårt material om arbetarskydd och arbetshälsa riktar sig till landsbygdsföretagare. Broschyrer, Broschyrer, informationsblad, brädspel och videor kan beställas under Publikationer.

I evenemangskalendern hittar du kommande evenemang och du kan anmäla dig till dem.

Kontaktuppgifter

Märta Strömberg-Nygård, expert 040 486 0909
Pia Franzén, projektassistent 029 435 2289

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)mela.fi.

Enheten för främjande av arbetsförmågan har en gemensam e-postadress: tyhy(at)mela.fi.

Om du vill skicka konfidentiell information bör du använda vår skyddade e-posttjänst.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig