Arbete och hälsa

Säkerhet och skydd i arbetet, arbetshälsa och välbefinnande
LPA:s hälsofrämjande arbete syftar till att kunderna ska må bra i arbetet och arbeta i en trygg miljö.

Vi förmedlar information om arbetarskydd och säkerhet i arbetet, arbetshälsa och välbefinnande samt erbjuder tjänster som stöd för arbetshälsan och arbetsförmågan. Vi finansierar också forskning som främjar arbetarskydd och arbetshälsa.

Vi vill hjälpa våra kunder att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö där arbetet löper och mänskorna mår bra.

Arbetshälsoprogrammet för lantbruksföretagare
Utöver att öka antalet friska år i arbetslivet är målet lantbruksföretagare som mår bra inte bara i arbetet utan också på semestern och efter pensioneringen.

Frisk i arbetet 
Skydd i arbetet
Företagshälsovården för lantbruksföretagare
Publikationer

 

Uppdaterad 16.08.2016