Arbete och hälsa

LPA:s hälsofrämjande arbete syftar till att kunderna ska må bra i arbetet och arbeta i en trygg miljö.

Vi informerar om arbetarskydd och säkerhet i arbetet, arbetshälsa och välbefinnande samt erbjuder tjänster som stöd för arbetshälsan och arbetsförmågan. Vi finansierar också forskning som främjar arbetarskydd och arbetshälsa.

Vi vill hjälpa våra kunder att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö där arbetet löper och mänskorna mår bra.

Arbetshälsoprogrammet för lantbruksföretagare
LPA uppdaterade sitt arbetshälsoprogram för lantbruksföretagare år 2015. Målet för programmet är ett ökat antal friska år i arbetslivet och lantbruksföretagare som mår bra inte bara i arbetet utan också på semestern och efter pensioneringen. Läs mer i det finskspråkiga programmet Maatalousyrittäjien työhyvinvointiohjelma

Uppdaterad 24.08.2017