Räknare för stipendiater

Här kan du göra beräkningar på prov. En beräkning baserad på dina faktiska försäkringsuppgifter får du via våra e-tjänster.

Räknaren beaktar inte de sjukförsäkringspremier som skattemyndigheterna tar ut i efterskott.

Försäkringens giltighetstid bestäms enligt arbetsperioden. Räknaren ger dig en uppskattning av försäkringspremierna för en försäkring som gäller högst ett år. Om stipendieperioden är längre än ett år får du veta försäkringens årspremie.

De försäkrade som är i åldern 53–62 år vid ingången av kalenderåret betalar förhöjd LFÖPL-försäkringspremie på grund av att deras pensionstillväxt är större än för dem som är yngre än 53 år eller som fyllt 63 år.

Observera att premien för den frivilliga fritidsförsäkringen baseras på en årsarbetsinkomst om minst 14 100 euro (år 2018).