Om LPA

LPA försäkrar lantbruksföretagare och stipendiater
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA sköter social trygghet för landsbygdsföretagare och forskar- och konstnärsstipendiater. Genom LPA får jordbrukare, yrkesfiskare, renskötare och skogsägare samt stipendiater en mångsidig trygghet i olika livssituationer.

LPA är mer än en pensionsanstalt
Vi har hand om våra kunders lagstadgade arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar. Till verksamheten hör också fritidsolycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring, avträdelsestöd, LPA-sjukdagpenning, avbytarservice och rådgivning i arbetarskyddsfrågor. Cirka 200 000 kunder får social trygghet från LPA.

Vi vill vara den mest pålitliga kompanjonen för våra kunder
Våra kunder runtom i Finland betjänas av 45 LPA-ombudsmän. På huvudkontoret betjänar 160 personer kunderna per telefon. Personliga ärenden kan också skötas via e-post. LPA har satt som mål att vara kundernas mest pålitliga kompanjon. Det målet ska vi nå genom att arbeta oförtrutet och lyssna på våra kunder.

Verksamhetsidé
LPA:s verksamhetsidé är att förbättra lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden genom att erbjuda en täckande social trygghet och en sakkunnig och kundnära service.

Vision
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt vill vara den mest pålitliga kompanjonen för sina kunder.

Strategin för åren 2014–2017 utstakar dessutom att LPA

 • bidrar till trygghet och arbetshälsa för kunderna – på ett vänligt, smidigt och pålitligt sätt
 • har en kunnig och motiverad personal som betjänar kunderna
 • förbättrar kostnadseffektiviteten genom att reformera processerna och verksamhetsmodellerna
 • ger en aktiv sakkunniginsats för utvecklande av den sociala tryggheten.

Värderingar

 • Värdesättande av kunden
 • Samarbete och ett öppet ledarskap
 • Högklassig service
 • Hushållning med resurser.

Serviceprinciper

 • Jag är närvarande, jag lyssnar och kartlägger.
 • Jag sätter värde på våra kunder och mitt arbete.
 • Jag är expert för kundens bästa.
 • Jag sköter LPA-tryggheten effektivt genom samarbete.
Uppdaterad 24.08.2016