Ohita valikko

Vahinkoasiat (MATA) ja henkilötietojen käsittely _

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään vahinkoasiasi yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan vahinkoasian korvausten ratkaisemisessa. Jos Mela ei saa pyydettyjä tietoja, se ei voi ratkaista oikeuttasi korvaukseen sinulle sattuneen vahinkoasian perusteella eikä maksettavaksi tulevien korvausten määrää.

Vahinkoilmoituksella kerättyjä tietoja käytetään myös Mela-sairauspäiväraha-asiasi käsittelyyn. Lisäksi tietoja käytetään tilastoinnissa ja tut­kimuksessa.

Mela voi käyttää yksittäisissä tapauksissa korvausasian käsittelyssä saatuja tietoja myös muussa Melan etuusasiassa, jos tiedot vaikuttavat muuhun etuuteen ja jos ne pitää lain mukaan ottaa kyseisessä etuusasiassa huomioon.

Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudat­tamiseksi.

Melan oikeus hankkia, luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi

Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa korvausasiasi ratkaisemiseksi välttämättömiä tietoja.

Jos tietojen hankkiminen tai luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta pyydetään suostumus, jonka voit halutessasi myöhemmin peruuttaa.

Mela voi olla korvausasiasi käsittelyssä yhteydessä muun muassa hoitolaitoksiin, eri viranomaisiin tai eläke- ja vakuutuslaitoksiin.

Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja valtioiden välisten sosiaaliturvasopimusten perusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle. Tarkempaa tietoa henkilötieto­jesi hankkimisesta, luovuttamisesta ja siirtämisestä sekä tahoista, jotka Melan puolesta käsittelevät henkilötietoja saat Melan internetsivuilta.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tal­lennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemis­ta. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi tai tietosuoja-asetuksen erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toi­menpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Korvausasiasi käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henkilö­tietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Vahinkoasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa säädetyn ajan. Säilytysaika on yleensä vähintään sata vuotta.

Rekisterinpitäjä

Mela on korvausasiassasi kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.

Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lisätietoja tietosuoja-osiossa osoitteessa mela.fi/tietosuoja

GDPR 7060, 7061, 7062 Mela 8/19

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö