Ohita valikko

Viljelijän työkykymittari ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela käsittelee henkilötietojasi, jotka täytät/ilmoitat Viljelijän työkykymittariin.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi käsitellään Melan ylläpitämän Viljelijän työkykymittari -palvelun toteuttamiseksi. Palvelun avulla maatalousyrittäjä voi arvioida koettua työkykyä ja työhyvinvointia suhteessa muihin maatalousyrittäjiin ja saada ohjausta työkyvyn tukemiseksi. Palvelua ei voi hyödyntää oman työkyvyn tukimuotona ilman henkilötietojen keräämistä ja tallentamista.

Vastatessasi Viljelijän työkykymittariin, suostut siihen, että käyttämäsi IP-osoite ja vastaukset tallennetaan. Henkilötieto, jota Mela ja työkykymittarijärjestelmän ylläpitäjä käsittelevät, on IP-osoitteesi. Sitä käsitellään suostumuksesi perusteella ja vain palvelun ylläpidon vaatimaan tarkoitukseen. Vastaustesi tallentamisen yhteydessä kysymyksiisi antamat vastaukset erotetaan IP-osoitteestasi eli niitä ei voi enää yhdistää sinuun (anonymisointi). Koska vastaukset eivät enää ole yhdistettävissä sinuun, et voi myöhemmin peruuttaa suostumustasi vastausten keräämiseen. IP-osoitteen osalta sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi sen tallentumiseen. IP-osoitteesi poistetaan 6 kuukauden kuluttua sen tallentamisesta.

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi

Työkykymittarijärjestelmän ylläpitäjä toimii Melan lukuun henkilötietojen käsittelijänä eikä luovuta IP-osoitettasi muille, ellei siitä ole erikseen laissa säädetty. Mela toimii rekisterinpitäjänä järjestelmässä. Viljelijän työkykymittariin tallentuvat vain vastaamisen yhteydessä antamasi tiedot. Järjestelmä ei automattisesti hae sinua koskevia tietoja muualta.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia

Voit pyytää, että sinua koskevat tiedot poistetaan Melan rekistereistä. Lisäksi voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi, tai tietosuoja-asetuksen erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja koskevat pyynnöt ja valitusoikeus

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta. Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Työkykymittaripalvelua käytetään Melan nettisivujen kautta ja Melan lukuun toimiva järjestelmän ylläpitäjä säilyttää vastaamisessa käytetyn laitteen IP-osoitteen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. IP-osoitetta säilytetään 6 kuukautta.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Melassa

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö