Ohita valikko

Työeläkeote ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään työeläkeotteen korjauspyynnön yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa Melassa.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan työeläkeotteen korjauspyynnön käsittelemiseksi sekä mahdollisten puuttuvien tai virheellisten tietojen lisäämiseksi tai korjaamiseksi työeläkealan ansaintarekisteriin. Jos Mela ei saa pyydettyjä tietoja, se ei voi käsitellä korjauspyyntöäsi.

Työeläkeotteen korjauspyynnön tietoja käytetään Melassa vain korjauspyynnön käsittelyssä. Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi

Korjauspyynnön käsittelyyn tarvittavia tietoja voidaan hankkia työnantajalta ja tahoilta, joita laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta koskee. Selvittelyssä voidaan käyttää mm. Eläketurvakeskuksen ja työeläkelaitosten rekistereiden ja työeläkejärjestelmän ansaintarekisterin tietoja. Asiaa käsiteltäessä tietoja myös tallennetaan edellä mainittuihin rekistereihin.

Melalla on lakiin perustuva oikeus tarvittaessa luovuttaa korjauspyynnön käsittelemiseksi välttämättömiä tietoja. Jos henkilötietojesi käsittely tai tietojen luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta pyydetään suostumus, jonka voit halutessasi myöhemmin peruuttaa.

Mela voi työeläkeotteen korjauspyyntöä käsiteltäessä olla yhteydessä muun muassa eri viranomaisiin tai vakuutuslaitoksiin.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.  Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Korjauspyynnön käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Sinulla ei myöskään ole oikeutta siihen, että Mela lainmukaista tehtävää hoitaessaan rajoittaisi henkilötietojesi käsittelyä, vaikka kiistäisit henkilötietojesi paikkansapitä-vyyden, jos vaatimuksesi käsittelyn rajoittamisesta on ilmeisen perusteeton.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Työeläkeotteen korjauspyynnön käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa säädetyn ajan. Säilytysaika on yleensä vakuutetun elinaika ja viisi sitä seuraavaa kalenterivuotta.

Rekisterinpitäjä

Korjauspyyntöäsi käsiteltäessä tietoja tallennetaan mm. Melan, muiden työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen (ETK) rekistereihin sekä työeläkejärjestelmän ansaintarekisteriin. Työeläkeyhtiöiden ja ETK:n yhteystiedot löydät internetistä tyoelake.fi ja etk.fi.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Melassa

Tämä tietosuojailmoitus liittyy Melan lomakkeisiin:
4008

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö