Ohita valikko

Työeläkeote ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään työeläkeotteen korjauspyynnön yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa Melassa.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasikäsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan työeläkeotteen korjauspyynnön käsittelemiseksi sekä mahdollisten puuttuvien tai virheellisten tietojen lisäämiseksi tai kor­jaamiseksi työeläkealan ansaintarekisteriin.

Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen lainsäädäntöön ja EU:n tie-tosuoja-asetukseen. Jos Mela ei saa pyydettyjä tietoja, se ei voi käsitellä korjauspyyntöäsi.

Työeläkeotteen korjauspyynnön tietoja käytetään Melassa vain korjaus-pyynnön käsittelyssä.

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi

Korjauspyynnön käsittelyyn tarvittavia tietoja voidaan hankkia työnantajal­ta ja tahoilta, joita laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta koskee. Sel­vittelyssä voidaan käyttää mm. Eläketurvakeskuksen ja työeläkelaitosten rekistereiden ja työeläkejärjestelmän ansaintarekisterin tietoja. Asiaa käsi­teltäessä tietoja myös tallennetaan edellä mainittuihin rekistereihin.

Melalla on lakiin perustuva oikeus tarvittaessa luovuttaa korjauspyyn­nön käsittelemiseksi välttämättömiä tietoja.

Jos henkilötietojesi käsittely tai tietojen luovuttaminen ei perustu la­kiin, sinulta pyydetään suostumus. Voit myöhemmin peruuttaa antamasi suostumuksen.

Mela voi työeläkeotteen korjauspyyntöä käsiteltäessä olla yhteydessä muun muassa eri viranomaisiin tai vakuutuslaitoksiin.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täyden­tää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoi­tuksen kannalta merkitystä.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toi­menpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Korjauspyynnön käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henkilötie­tojesi käsittelyä, pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön henkilötietojasi koskevan asian ratkaisuun tai jos kat­sot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tieto­suoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Työeläkeotteen korjauspyynnön käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa säädetyn ajan. Säilytysaika on yleensä vakuutetun elinaika ja viisi sitä seuraavaa kalenterivuotta.

Rekisterinpitäjä

Korjauspyyntöäsi käsiteltäessä tietoja tallennetaan mm. Melan, muiden työ­eläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen (ETK) rekistereihin sekä työeläkejär­jestelmän ansaintarekisteriin.

Työeläkeyhtiöiden ja ETK:n yhteystiedot löydät verkosta

tyoelake.fi ja etk.fi.

Melan tietosuojavastaava

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.
Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lisätietoja Melan asiakaspalvelusta 029 435 2650

GDPR 4008 Mela 8/19

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö