Ohita valikko

Ostopalvelusitoumus ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa Välitä viljelijästä-projektin ostopalvelusitoumushakemuksesi yhteydessä.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan ostopalvelusitoumushakemuksesi käsittelemiseksi. Jos Mela ei saa pyydettyjä tietoja, se ei voi käsitellä hakemustasi ja myöntää sinulle ostopalvelusitoumusta.

Ostopalvelusitoumushakemuksen käsittelemiseksi kerättyjä tietoja käytetään myös tilastoinnissa. Lisäksi sähköpostiosoitettasi käytetään Välitä viljelijästä -projektin vaikuttavuusselvityksen tekemiseen ja ajankohtaiseen tiedottamiseen Välitä viljelijästä -projektista ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista, jos olet antanut luvan siihen ostopalvelusitoumushakemuksessasi. Voit myöhemmin peruuttaa antamasi luvan.

Ostopalvelusitoumushakemuksen käsittelemiseksi kerättyjä tietoja ei käytetä Mela-turvaan kuuluvien etuusasioiden käsittelyssä. Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi

Melalla ei ole oikeutta ilman suostumustasi hankkia sinua koskevia tietoja muilta tai luovuttaa ostopalvelusitoumushakemuksen tietoja muille. Mela luovuttaa tiedon ostopalvelusitoumuksen myöntämisestä ja käyttämisestä suosituksen kirjoittaneelle Melan Välitä viljelijstä -projektityöntekijälle tai turkistuottajia koskien FIFURin kenttätyöntekijälle, jos olet antanut suostumuksesi siihen ostopalvelusitoumushakemuksessasi. Voit halutessasi myöhemmin peruuttaa antamasi suostumuksen.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi. Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Mela käsittelee hakemustasi Melaa ja Välitä viljelijästä -projektia koskevan lainsäädännön perusteella. Tämän vuoksi et voi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Sinulla ei myöskään ole oikeutta siihen, että Mela lainmukaista tehtävää hoitaessaan rajoittaisi henkilötietojesi käsittelyä, vaikka kiistäisit henkilötietojesi paikkansapitä-vyyden, jos vaatimuksesi käsittelyn rajoittamisesta on ilmeisen perusteeton.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Ostopalvelusitoumushakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Säilytysaika on yleensä enintään kuusi vuotta.

Rekisterinpitäjä

Mela on ostopalvelusitoumushakemuksella kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Melassa

Tämä tietosuojailmoitus liittyy Melan lomakkeisiin:
8002

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö