Ohita valikko

Tietoturvaloukkausilmoitus ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa, kun ilmoitat tietoturvaloukkauksesta.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan tietoturvaloukkauksen selvittämisessä ja doku­mentoinnissa.

Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen lainsäädäntöön ja EU:n tie-tosuoja-asetukseen.

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisen yhteydessä kerättyjä tietoja ei käytetä Melassa muihin tarkoituksiin.

Melan oikeus luovuttaa henkilötietojasi

Mela ei luovuta tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisen yhteydessä kerät-tyjä henkilötietoja muille. Jos tietoturvaloukkaukseen liittyy rikosepäily, Mela ilmoittaa asiasta poliisille ja kertoo siinä yhteydessä, jos sinua kos-kevat tiedot ovat tietoturvaloukkauksen kohteena.

Mela voi tietoturvaloukkausta selvittäessään olla yhteydessä tahoi-hin, jotka Melan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella käsittelevät tieto­jasi Melan lukuun.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennet-tu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötieto­jen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toi­menpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön henkilötietojasi koskevan asian ratkaisuun tai jos kat­sot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tieto­suoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin on tar­peen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Säilytysaika on yleensä viisi vuotta ilmoituksestasi.

Rekisterinpitäjä

Mela on tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisen yhteydessä kerättyjen hen­kilötietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaava

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.
Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lisätietoja tietosuoja-osiossa osoitteessa mela.fi/tietosuoja

GDPR Tietoturvaloukkausilmoitus ja henkilötietojen käsittely Mela 9/19

 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö