Ohita valikko

Tietoturvaloukkausilmoitus ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa, kun ilmoitat tietoturvaloukkauksesta.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Kun ilmoitat omiin henkilötietoihisi kohdistuvasta tietoturvaloukkauksesta tai muusta havaitsemastasi tietoturvaloukkauksesta, henkilötietojasi tarvitaan tietoturvaloukkauksen selvittämisessä ja dokumentoinnissa. Mela ei voi selvittää tietoturvaloukkausta ilman sen kohteeksi joutuneen henkilön henkilötietoja, eikä ottaa yhteyttä ilmoituksen tekijään ilman hänen henkilötietojaan.

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisen yhteydessä kerättyjä tietoja ei käytetä Melassa muihin tarkoituksiin. Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

Melan oikeus luovuttaa henkilötietojasi

Mela ei luovuta tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja muille. Jos tietoturvaloukkaukseen liittyy rikosepäily, Mela ilmoittaa asiasta poliisille ja kertoo siinä yhteydessä, jos sinua koskevat tiedot ovat tietoturvaloukkauksen kohteena.

Mela voi tietoturvaloukkausta selvittäessään olla yhteydessä tahoihin, jotka Melan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella käsittelevät tietojasi Melan lukuun. Lisätietoja näistä tahoista saat Melan internetsivuilta.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi tai tietosuoja-asetuksen erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin. Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Säilytysaika on yleensä viisi vuotta ilmoituksestasi.

Rekisterinpitäjä

Mela on tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisen yhteydessä kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Melassa 

 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö