Ohita valikko

Lomituspalveluasiat ja henkilötietojen käsittely paikallisyksikössä ja Melassa

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään lomituspalveluasian käsittelyn yhteydessä paikallisyksikössä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään?

Henkilötietojasi tarvitaan maatalousyrittäjän vuosilomaa, sijaisapua tai
maksullista lomitusta koskevan hakemuksen käsittelyssä taikka turkistuottajan vuosilomaa tai lisävapaata koskevan hakemuksen käsittelyssä.
Jos paikallisyksikkö ja Mela eivät saa pyydettyjä tietoja, ne eivät voi ratkaista oikeutta lomituspalveluihin ja maksaa niistä korvauksia.

Lomituspalveluasian käsittelyä varten kerättyjä tietoja käytetään myös muutoksenhaussa, tarkastustoiminnassa, tilastoinnissa ja tutkimuksessa.Paikallisyksikkö ja Mela käsittelevät henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

Paikallisyksikön ja Melan oikeus hankkia, luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi

Paikallisyksiköllä ja Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa lomituspalveluasian käsittelyssä välttämättömiä tietoja.

Paikallisyksikkö ja Mela voivat lomituspalveluasian käsittelyssä pyytää välttämättömiä tietoja muun muassa verohallinnolta, kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, Kelalta, Eläketurvakeskukselta tai vakuutuslaitokselta.

Jos tietojen hankkiminen tai luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta pyydetään suostumus, jonka voit halutessasi myöhemmin peruuttaa.

Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU-alueen ulkopuolelle vakiosopimuslausekkeella. Tarkempaa tietoa henkilötietojesi hankkimisesta, luovuttamisesta ja siirtämisestä sekä tahoista, jotka Melan puolesta käsittelevät henkilötietoja
saat Melan internetsivuilta. Turkistuottajien tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu paikallisyksikön ja Melan lomituspalveluasian käsittelyssä käyttämiin rekistereihin. Maatalousyrittäjä voi itse katsoa omat tietonsa kirjautumalla Lomitusnettiin osoitteessa mela.fi/Asiointipalvelut. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Voit pyytää paikallisyksikköä ja Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin paikallisyksikkö ja Mela voivat käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi tai tietosuoja-asetuksen erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta. Jos paikallisyksikkö tai Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa.

Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, sinulle kerrotaan syy.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Lomituspalveluasian käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä paikallisyksikön ja Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että EU:n tietosuoja-asetusta ei noudateta sinua koskevien
henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Lomituspalveluasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa säädetyn ajan. Säilytysaika on yleensä kymmenen vuotta lomituspalvelun
myöntämisestä.

Rekisterinpitäjä

Mela ja paikallisyksikkösi ovat yhdessä lomituspalveluasiassa kerättyjen tietojen rekisterinpitäjiä.

Lomituksen paikallisyksikön ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kunnan tietosuojavastaava löytyy paikallisyksikön kautta. Paikallisyksikön yhteystiedot löydät Lomitusnetistä tai osoitteesta mela.fi.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Melassa 

Tämä tietosuojailmoitus liittyy Melan lomakkeisiin:
2665, 2666, 2712, 2651, 2652

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö