Ohita valikko

Fiksut farmivideot -videokilpailu ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa, kun ilmoitat videon kilpailuun ja toimit osallistujien yhteyshenkilönä, osallistut kilpailuun ja esiinnyt videolla.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan Melan järjestämän kilpailun toteuttamiseksi. Kilpailun säännöt

Kun ilmoitat videon Fiksut farmivideot -videokilpailuun tai sinut ilmoitetaan osallistujaksi, suostut siihen, että Mela käsittelee henkilötietojasi kilpailuun liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Mela käsittelee henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella ja vain niihin tarkoituksiin, jotka todetaan jäljempänä. Voit halutessasi myöhemmin peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Melan työkykypalvelut-yksikköön kilpailun säännöissä mainitulle henkilölle. Tämä tarkoittaa käytännössä myös kilpailuun osallistumisesi peruuttamista.

Mitä tietoja Melassa käsitellään ja mihin tarkoitukseen

Fiksut farmivideot -videokilpailuun liittyen Mela kerää seuraavat tiedot:

Yhteyshenkilö (osallistuvan ryhmän/yksin osallistuva):
Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Mela tarvitsee yhteystietoja voidakseen ottaa yhteyttä kilpailun järjestämiseen, palkinnon jakamiseen ja videon käyttämiseen liittyvissä asioissa.

Osallistuja (ryhmän jäsen):
Nimi.
Nimeä käytetään, kun kilpailussa palkitut julkistetaan ja kun Mela esittää kilpailuun osallistuneet videot.

Videolla esiintyvät osallistujat:
Videofilmi.
Video esitetään maatalousyrittäjien työsuojelun edistämiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi kiinnittämällä huomiota työskentelyyn liittyviin riskeihin ja keinoihin, joilla työtapaturmia voidaan ehkäistä.

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi

Mela ei kilpailuun liittyen hanki sinua koskevia tietoja muilta kuin sinulta tai osallistujien yhteyshenkilöltä eikä myöskään ilman suostumustasi luovuta henkilötietojasi muille.

Esiintymällä videolla suostut siihen, että Mela mahdollisesti kilpailun sääntöjen mukaisesti esittää videon Melan internetsivuilla ja Melan sosiaalisissa medioissa, esimerkiksi Facebook tai YouTube.

Melan Fiksut farmivideot-videokilpailun yhteydessä keräämiä henkilötietoja käsitellään vain Melassa.

Jos olet suostunut siihen, että henkilötietosi luovutetaan toiselle henkilölle tai siihen, että video, jolla esiinnyt, esitetään, voit halutessasi myöhemmin peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Melan työkykypalvelut-yksikköön kilpailun säännöissä mainitulle henkilölle.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia

Voit pyytää, että sinua koskevat tiedot poistetaan Melan rekistereistä. Lisäksi voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin Mela voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi tai tietosuoja-asetuksen erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin. Voit myös pyytää Melaa siirtämään sinua koskevat henkilötiedot toiselle taholle, jos olet itse toimittanut tiedot Melalle ja siirtäminen on teknisesti mahdollista.

Henkilötietoja koskevat pyynnöt ja valitusoikeus

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta. Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Fiksut farmivideot -videokilpailun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Jos Mela esittää yhteyshenkilön kilpailuun ilmoittaman videon, hänestä kerätyt tiedot säilytetään yhtä kauan kuin videota säilytetään. Muissa tapauksissa tiedot säilytetään vuoden 2023 loppuun.

Jos Mela esittää osallistujan videon, hänen nimensä säilytetään yhtä kauan kuin videota säilytetään. Muissa tapauksissa nimi säilytetään vuoden 2023 loppuun.

Videot, jotka Mela tulee esittämään, säilytetään 5 vuotta kilpailun päättymisestä. Jos joku videolla esiintyvistä pyytää Melaa poistamaan videon, Mela ei enää esitä tai säilytä sitä.

Videot, joita Mela ei tule esittämään tuhotaan vuoden kuluessa kilpailun päättymisestä.

Rekisterinpitäjä

Mela on Fiksut farmivideot-videokilpailun toteuttamisen yhteydessä kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Tietosuojavastaava Hanna-Maria Keskinen 029 435 2251

Melan yhteystiedot

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön Melalle suojatulla sähköpostilla tai postitse: Mela, PL 16, 02101 Espoo

029 435 11 vaihde

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela/Työkykypalvelut-yksikkö

Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo

Mela, PL 16, 02101 Espoo

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Melassa.

 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö