Ohita valikko

Luopumistukiasiat ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään luopumistukiasian yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan luopumistukiasian käsittelyssä. Jos Mela ei saa pyydettyjä tietoja, se ei voi käsitellä luopumistukeen liittyvää asiaa. Mela voi käyttää yksittäisissä tapauksissa luopumistukiasian käsittelyssä saatuja tietoja myös muussa Melan etuusasiassa, jos tiedot vaikuttavat muuhun etuuteen ja jos ne pitää lain mukaan ottaa kyseisessä etuusasiassa huomioon.

Luopumistukiasian käsittelyä varten kerättyjä tietoja käytetään myös tilastoinnissa ja tutkimuksessa sekä luopumistukiasian yhteydessä annettujen sitoumusten noudattamisen valvonnassa.

Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

Melan oikeus hankkia, luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi

Melalla on lakiin perustuva oikeus hankkia ja luovuttaa luopumistukiasian käsittelyssä välttämättömiä tietoja. Jos tietojen hankkiminen tai luovuttaminen ei perustu lakiin, sinulta pyydetään suostumus, jonka voit halutessasi myöhemmin peruuttaa. Mela voi olla luopumistukiasian käsittelyssä yhteydessä muun muassa työnantajaasi, eri viranomaisiin tai vakuutuslaitoksiin.

Tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja valtioiden välisten sosiaaliturvasopimusten perusteella EU- ja ETA-maihin, Sveitsiin sekä EU:n ulkopuolelle. EU:n komission vastaavuuspäätöksen perusteella henkilötietojasi voidaan siirtää ETA-alueelta Isoon Britanniaan. Tarkempaa tietoa henkilötietojesi hankkimisesta, luovuttamisesta ja siirtämisestä sekä tahoista, jotka Melan puolesta käsittelevät henkilötietoja saat Melan internetsivuilta.

Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle voidaan tehdä käyttäen komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita: Komission hyväksymät vakiolausekkeet.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä. Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Luopumistukiasian käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään. Sinulla ei myöskään ole oikeutta siihen, että Mela rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, jos kiistät niiden paikkansapitävyyden tai käsittely on mielestäsi lainvastaista.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Luopumistukiasian käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään laissa säädetyn ajan. Säilytysaika on yleensä luopujien elinaika ja viisi sitä seuraavaa vuotta. Valitusasiaan liittyviä tietoja säilytetään pääsääntöisesti 50 vuotta.

Rekisterinpitäjä

Mela on luopumistukiasian ratkaisemista varten kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Melassa

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö