Ohita valikko

Työturvallisuusapuraha ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään apurahahakemuksesi yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.

Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Henkilötietojasi tarvitaan apurahahakemuksesi käsittelemiseksi ja apurahan myöntämistä koskevan päätöksen rekisteröimiseksi. Jos Mela ei saa pyydettyjä tietoja, se ei voi käsitellä hakemustasi ja myöntää sinulle apurahaa.

Apurahahakemuksen käsittelemiseksi kerättyjä henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Mela julkaisee tiedot myönnetyistä ja valmistuneista hankkeista sekä tekijöiden nimet verkkosivuillaan. Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi

Melalla ei ole oikeutta ilman suostumustasi hankkia sinua koskevia tietoja muilta tai luovuttaa apurahahakemuksen tietoja muille. Jos sinulta pyydetään suostumus, voit halutessasi myöhemmin peruuttaa sen.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi. Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Työturvallisuusapuraha-asian käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Sinulla ei myöskään ole oikeutta siihen, että Mela lainmukaista tehtävää hoitaessaan rajoittaisi henkilötietojesi käsittelyä, vaikka kiistäisit henkilötietojesi paikkansapitä-vyyden, jos vaatimuksesi käsittelyn rajoittamisesta on ilmeisen perusteeton.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Apurahahakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Jos apurahaa ei myönnetä, hakijaa koskevat tiedot hävitetään hakemuksen käsittelyn jälkeen.

Rekisterinpitäjä

Mela on apurahahakemuksella kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Melassa 

Tämä tietosuojailmoitus liittyy Melan lomakkeisiin:
8001

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö