Ohita valikko

Työterveyshuoltosovellus ja henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela käsittelee työterveyshuoltosovellukseen tallennettuja henkilötietojasi.

Mihin tarkoitukseen ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään Melassa?

Vakuutusmaksun alentaminen

MYEL-vakuutetun maatalousyrittäjän työajan tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksua alennetaan, jos maatalousyrittäjä kuuluu työterveyshuollon piiriin. Alennuksen saaminen edellyttää lisäksi, että työterveyshuollon palveluntuottajan tilakäynnistä vakuutetun maatilalla on kulunut enintään neljä vuotta.

Mela käsittelee henkilötietojasi vakuutusmaksualennuksen myöntämiseksi ja sen edellytyksenä olevien säännöllisten tilakäyntien toteutumisen valvomiseksi sekä tilakäyntien toteutumisen tehostamista ja seurantaa varten.  Melan on käsiteltävä henkilötietojasi, jotta sinulle voidaan myöntää vakuutusmaksualennus, jos sinulla on siihen oikeus. Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi.

Työterveyshuoltoon ja työturvallisuuteen liittyvät käyttötarkoitukset

Mela kerää ja tallentaa henkilötietojasi tilakäyntirekisteriin  seuraavien lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten:

 1. maatalouden asiantuntijoiden osallistumisen edistäminen tilakäynneille
 2. tilastojen pitäminen ja julkaiseminen
 3. selvitysten laatiminen maatalousyrittäjien työolojen terveysvaaroista ja toimenpiteistä, joilla terveysvaaroja voidaan ennaltaehkäistä
 4. maatalousyrittäjien työterveyshuoltotoiminnan tehokkaan toteutumisen edistäminen ja ehdotusten tekeminen toiminnan kehittämisestä.

Mela ylläpitää maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäyntirekisteriä ja käsittelee tilakäyntirekisterin tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi. Työterveyshuollon palveluntuottaja käsittelee tilakäyntirekisterin tietoja Melan lukuun henkilötietojen käsittelijänä. Tietojen käsittely Melan lukuun perustuu Melan ja palveluntuottajien välisiin sopimuksiin ja Melan myöntämiin ja valvomiin käyttöoikeuksiin.

Tilakäyntirekisteriin talletetut tiedot

Melan ylläpitämässä tilakäyntirekisterissä on seuraavat tiedot:

 • nimesi ja henkilötunnuksesi
 • yhteystietosi (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • maatilasi tuotantosuunta
 • päivä, jolloin liityit työterveyshuoltoon
 • suunnitellun tilakäynnin ajankohta ja tilakäynnille osallistuvat henkilöt
 • tilakäynnin toteutuminen ja tilakäynnille osallistuneet henkilöt
 • tilakäynnillä havaitut keskeiset työolojen terveysvaarat ja toimenpide-ehdotukset sekä niiden toteuttaminen, jos olet antanut suostumuksesi siihen, että työterveyshuollon palveluntuottaja luovuttaa tiedot Melalle
 • työterveyshoitajan etunimi, sukunimi, matkapuhelin, sähköposti, organisaatio ja ammattinimike.

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi

Melalla on oikeus saada työterveyshuollon palveluntuottajalta tilakäyntirekisteriin tallennettavat tiedot.

Mela ei hanki sinua koskevia tilakäyntirekisteriin tallennettavia tietoja muilta tahoilta.

Kun olet liittynyt työterveyshuoltoon, Melan asiakasrekisteristä siirretään nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi työterveyshuoltosovellukseen, jota työterveyshuollon palveluntuottaja käyttää työterveyshuollon toteuttamista varten. Kun työterveyshuollon palveluntuottaja kirjaa henkilötunnuksesi työterveyshuoltosovellukseen, sovellus hakee Melan asiakasrekisteristä vain yhteystietosi.

Työterveyshuoltosovellus ja sen sisältämä tilakäyntirekisteri on Melan muista tietojärjestelmistä erillinen järjestelmä. Siihen ei siirretä vakuutus-, eläke- tai tapaturmatietojasi.

Melalla ei ole oikeutta luovuttaa tilakäyntirekisterin tietoja muille kuin työterveyshuollon palveluntuottajalle, ellei luovuttamisesta ole laissa erikseen säädetty tai sinä olet antanut siihen suostumuksesi. Mela voi siirtää tilakäyntirekisterin tietoja työterveyshuollon palveluntuottajalle myös teknisen rajapinnan kautta, jos valitsemasi työterveyshuollon palveluntuottaja on ottanut rajapinnan käyttöön. Voit halutessasi myöhemmin peruuttaa mahdollisesti antamasi suostumuksen.

Tilakäyntirekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Suojatoimista on sovittu henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla. Voit katsoa komission hyväksymät vakiolausekkeet Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta.

Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi

Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu tilakäyntirekisteriin. Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi.

Voit pyytää epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta merkitystä.

Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen on yleensä maksutonta.

Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, sinulle kerrotaan syy.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet, joita et voi käyttää

Kun Mela käsittelee henkilötietojasi Melan toimeenpaneman lainsäädännön perusteella, sinulla ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, eikä pyytää käsittelyssä tarvittavien henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen järjestelmään.

Sinulla ei ole oikeutta siihen, että Mela rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun se hoitaa lain mukaista tehtävää, jos vaatimuksesi käsittelyn rajoittamisesta on ilmeisen perusteeton.

Valitusoikeus

Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asiassa tai jos katsot, että EU:n tietosuoja-asetusta ei noudateta sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Tilakäyntirekisteriin talletetut tiedot on hävitettävä kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun tilakäynti on toteutettu (Maatalousyrittäjän eläkelaki 144 §).

Rekisterinpitäjä

Mela on tilakäyntirekisterin rekisterinpitäjä.

Melan tietosuojavastaava

Lähetä suojattua sähköpostia. Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11. Tietosuojavastaava Hanna-Maria Keskinen 029 435 2251 Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo.

Melan yhteystiedot

Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön Melalle suojatulla sähköpostilla tai postitse: Mela, PL 16, 02101 Espoo

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Melassa

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö