Hoppa över navigering

Information och kommunikation

Registeransvarig  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
PB 16
02101 ESBO
Tfn 029 435 11 

Kontaktperson i ärenden som rör processen 

Julia von Flittner
LPA
Norrskensparken 2 C 
02100 ESBO
Tfn 029 435 2422

Processens namn 

Processer som stöder kommunikationen med kunder och intressentgrupper samt annan information. 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter 

Registren fungerar som hjälpmedel vid processerna för att överföra fakta och förmedla aktuell information vid kommunikationen med LPA:s kunder, intressentgrupper och anställda samt vid annan informationsspridning. 

De system som används vid informationsförmedlingen är distribution av nyhetsbrev (emaileri), mediedistribution (epressi), distribution av kundtidningen LPA idag (excel), personalinformation via intranätet (Pilke), webbplatsen för information till kunder och intressentgrupper och annan information samt bloggplattformen Juureva joukko. 

Informationsinnehåll 

Grupper av registrerade  

 • LPA:s kunder (distributionen av kundtidningen, registret förs på LPA, samlas från olika källor). 
 • intressentgrupper (registret förs på LPAemaileri) 
 • medierepresentanter (registret förs av serviceproducenten, epressi) 
 • anställda vid LPA (intranätet)  
 • LPA:s kunder och intressentgrupper på webbsidorna och i Juureva joukko,  LPA-anställda på intranätet 

 Uppgifterna som registreras fördelar sig på följande personuppgiftskategorier 

 • personuppgifter  
 • arbetsuppgifter, ansvar 
 • yrkesbeteckning 
 • initialer 
 • elektronisk id-kod 

Personuppgifter om den registrerade 

 • Namnuppgifter 
 • Adress 
 • E-postadress (om personen vill kommentera t.ex. internet och/eller skriva i bloggen Juureva joukko). 

Regelmässiga uppgiftskällor 

I mediedistributionsverktyget epressi fås kontaktinformation till media via serviceproducenten.  

emaileri fås uppgifterna av personen själv, från intressentgruppsdistributionen och från applikationen för stipendiegivare. 

Intressentgruppsdistributionen och kundtidningsdistributionen samlas in från olika källor: intressentgrupper med anknytning till branschen samlas in från offentliga källor (en del  är förvaltningsorgan) eller så skickar gruppen själv sin kontaktinformation. 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Utöver de offentliga uppgifterna är en del av uppgifterna i registret sekretessbelagda, till exempel uppgifterna om LPA:s anställda. Uppgifter lämnas ut bara med den registrerades samtycke eller om mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Till serviceproducenter lämnas namn, telefonnummer eller adressuppgifter ut, om kunden inte har förbjudit att uppgifterna lämnas ut. För att skapa användarrättigheter utlämnas namn och e-postadress till serviceproducenten. 

Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 

Uppgifter översänds inte. 

Automatisk behandling och profilering 

I processen används inte automatisk behandling eller profilering. 

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig