Ohita valikko

Viestintä

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Julia von Flittner
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2422

Prosessin nimi 

Asiakas- ja sidosryhmäviestintää sekä muuta tiedotusta tukevat prosessit. 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterit toimivat Melan asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilökunnan sekä muun tiedotuksen prosesseissa apuvälineinä tiedon välityksessä ja ajantasaisen informaation välittämisessä. 

Tiedonvälityksessä käytettävät järjestelmät ovat uutiskirjejakelu emaileri, mediajakelu epressi, Mela tänään –asiakaslehden jakelussa käytettävä excel, henkilökunnan tiedottamisessa käytettävä intranet Pilke, asiakkaiden ja sidosryhmien sekä muussa tiedotuksessa käytettävä Internet-sivusto ja blogialusta Juureva joukko. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • Melan asiakkaat (Mela tänään jakelu, itse ylläpidetty, kerätään eri lähteistä) 
 • sidosryhmät (itse ylläpidetty, emaileri) 
 • median edustajat (palveluntuottajan ylläpitämänä, epressi) 
 • melalaiset (intrassa),  
 • Melan asiakkaat ja sidosryhmäläiset internetsivuilla ja Juurevassa joukossa, melalaiset intranetsivustolla

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • henkilötiedot  
 • tehtävät, vastuut 
 • nimike 
 • puumerkki 
 • sähköinen id-tunnus 

Rekisteröidyn henkilötiedot 

 • Nimitiedot 
 • Osoite 
 • Sähköpostiosoite (mikäli haluaa kommentoida esim. internet ja/tai kirjoitta Juurevaan joukkoon) 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Mediajakelun epressi työkalussa median yhteystiedot saadaan palveluntuottajalta.  

Emailerissa tietoja saadaan ko. henkilöiltä itseltään, sidosryhmäjakelusta ja apurahamyöntäjien sovelluksesta. 

Sidosryhmäjakelu ja Mela tänään -jakelu kerätään eri lähteistä: toimialaan liittyvät sidosryhmät kerätään julkisista lähteistä (osa on hallinnollisia toimielimiä) tai tahot toimittavat itse yhteystiedot. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Julkisten tietojen lisäksi osa rekisterin tiedoista on salassa pidettäviä, esimerkiksi Melan työntekijöiden tiedot. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Palveluntuottajille luovutetaan nimi, puhelinnumero tai osoitetietoja, jos asiakas ei ole tehnyt tietojen luovutuskieltoa. Käyttöoikeuksien luomiseksi luovutetaan palveluntuottajalle nimi ja sähköpostiosoite. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö